ЭАУда Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган илимий симпозиум өткөрүлдү

Үстүбүздөгү жылдын 20-ноябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ)  Илимий изилдөөлөр, иштелмелер жана инновациялар борборунда онлайн режиминде Кыргызстандын элдик жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдык маарекесине арналган “Чыңгыз – кыргыздын өчпөс жылдызы” темасында илимий симпозиум өткөрүлдү. Аталган симпозиумга төмөнкүлөр катышты:

- Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Н.И. Ишекеев;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ы.Т. Ызабеков;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун жетектөөчү илимий адиси, филол.и.д., проф. И.А. Абдувалиев;

- Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын Жалал-Абад областындагы өкүлү Э.М. Муратбекова, о.э. К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин, ЭАУнун Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун, Жалал-Абад Мамлекеттик университетинин профессор-окутуучулары катышты, алар: филол.и.д., проф. М.И. Мирзахидова, филол.и.к., доц. А.К. Кадырова, филол.и.к., доц. А. Оморов, филол.и.к., доц. Г.К. Бакирова, т.и.к., проф. Ж.А. Дүйшеев, филол.и.к., доц. А.М. Турдубаева, Өзан Улаш Сайман, Сейфеттин Гелекчи жана башкалар.

Жалпысынан, аталган илимий симпозиум өз максатына жетти: Ч.Т. Айтматовдун чыгармачылыгын, анын кыргыз адабиятындагы жана дүйнөлүк адабияттагы ролу менен маанисин изилдөөгө дагы бир салым кошулду.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

В МНУ состоялся научный симпозиум, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова

20 ноября сего года в Центре научных исследований, разработок и инноваций Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) в режиме онлайн состоялся научный симпозиум на тему «Чингиз Айтматов – не меркнущая звезда кыргызской литературы», посвященный 90-летнему юбилею народного писателя Кыргызстана Чингиза Торекуловича Айтаматова.

В работе научного симпозиума приняли участие:

- председатель Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики Н.И. Ишекеев;

- заместитель Полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Жалал-Абадской области Ы.Т. Ызабеков;

- ведущий научный специалист Института языка и литературы им. Ч. Айтматова Национальной Академии наук Кыргызской Республики, д.филол.н., профессор И.А. Абдувалиев;

- представитель по Жалал-Абадской области Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики Э. М. Муратбекова, а также профессорско-преподавательский состав Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова, Международного Кыргызско-Турецкого института МНУ, Жалал-Абадского Государственного университета: д.филол.н., проф. М.И. Мирзахидова, к.филол.н., доц. А.К. Кадырова, к.филол.н., доц. А. Оморов, к.филол.н., доц. Г.К. Бакирова, к.и.н., проф. Ж.А. Дуйшеев, к.филол.н., доц. А.М. Турдубаева, Озан Улаш Сайман, Сейфеттин Гелекчи и др.

В целом, названный научный симпозиум достиг своей цели: внесен еще один вклад в изучение творчества Ч.Т. Айтматова, его роли и значения в кыргызской литературе, в мировой литературе.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

994 View