ЭАУда Европанын Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму менен Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын “Аймактарды өнүктүрүүнүн эл аралык тажрыйбасы” темасында ачык лекциясы өткөрүлдү:

Үстүбүздөгү жылдын 3-декабрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) чоң жыйындар залында Европанын Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун Бишкек шаарындагы Программалык кеңсеси менен Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын “Токтомаматов окуулары” илимий иш-чаранын алкагында “Аймактарды өнүктүрүүнүн эл аралык тажрыйбасы” темасында ачык лекциясы өткөрүлдү. Аталган иш-чаранын алкагында төмөнкү темалар боюнча билдирүүлөрү менен Европанын Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун Бишкек шаарындагы Программалык кеңсесинин өкүлдөрү Нана Барамидзе, Юрий Фенопетов, о.э. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору Насыров Алмаз Турусбекович, Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Омошев Эрмекбай Аляновичтер чыгышты. Билдирүүлөрдүн темалары:

  • “Мамлекеттик жана жергиликтүү башкаруу кызматтарынын ишмердиги Грузия мисалында”;
  • “Ачык өкмөт багытында кызматташтык”;
  • “Аймактарды өнүктүрүү контекстинде мамлекеттик жана жергиликтүү башкаруу кызматтарындагы адам ресурстарынын дараметин жогорулатуунун актуалдуу маселелери”;
  • “Кыргыз Республикасынын Грузияга болгон делегациясынын сапарынын жыйынтыктары боюнча аймактарды өнүктүрүүдөгү эл аралык тажрыйбаны пайдалануунун практикасы жана мүмкүнчүлүктөрү”.

Лекцияга угуучулар катары ЭАУ менен Жалал-Абад мамлекеттик университетинин профессор-окутуучулар курамы, студенттери жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн  аппаратынын, Жалал-Абад шаардык мэриясынын кызматкерлери, о.э. бир катар уюм-мекемелердин өкүлдөрү катышышты.

Лекцияны  Европанын Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун Бишкек шаарындагы Программалык кеңсесинин өкүлү Токомбаева Гүлжамал менен ЭАУнун илим, эл аралык байланыштар жана инновациялык билим берүү технологиялары боюнча проректору, э.и.д, профессор Арзыбаев Атабек Алибекович алып барышты.

Жалпысынан ачык лекция абдан кызыктуу өтүп, аймактарды өнүктүрүү маселесинде өтө пайдалуу болду.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

В МНУ состоялась публичная лекция ОБСЕ и АГУП КР на тему «Международный опыт развития регионов»:

3 декабря сего года в большом актовом зале Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) состоялась публичная лекция на тему  «Международный опыт развития регионов» в формате научного мероприятия «Токтомаматовские чтения».  Названная публичная лекция была организована Программным офисом ОБСЕ (Организации Безопасности и Сотрудничества Европы) в г. Бишкек и Академией государственного управления  при Президенте Кыргызской Республики. В рамках лекции с докладами на следующие темы выступили представители ОБСЕ Нана Барамидзе, Юрий Фенопетов, а также ректор АГУП КР Насыров Алмаз Турусбекович, глава Сузакской районной государственной администрации Омошев Эрмекбай Алянович. Темы докладов:

- «Государственная и муниципальная служба на примере Грузии»;

- «Партнерство в области открытого правительства»;

- «Актуальные вопросы повышения потенциала человеческих ресурсов на государственной и муниципальной службе в контексте развития регионов»;

- «Практика и возможности применения международного опыта в развитии регионов по итогам стажировки делегации из Кыргызской Республики в Грузию».

Модераторами лекции выступили представитель Программного офиса ОБСЕ в г. Бишкек Токомбаева Гульджамал и проректор по науке, международным связям и инновационно-образовательным технологиям МНУ, д.э.н., профессор Атабек Алибекович Арзыбаев.

В качестве слушателей приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты МНУ, Жалал-Абадского государственного университета, сотрудники Аппарата Полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Жалал-Абадской области, мэрии г. Жалал-Абад и представители других учреждений, организаций.

Названная публичная лекция, в целом, был весьма интересной и полезной в плане опыта развития регионов.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ