ЭАУда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор боюнча маалымат берүү, түшүндүрүү иш-чарасы жүргүзүлдү

Үстүбүздөгү жылдын 24-январында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) жыйындар залында профессор-окутуучулар курамы жана кызматкерлер үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 2019-ж. 1-январынан киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор боюнча маалымат берүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында сот, адвокатура, укуктук кеңеш кызматтарынын катышуусунда чогулуш өткөрүлдү. Жалпысынан чогулуш абдан мазмундуу жана кызыктуу болду. Иш-чаранын уюштуруучулары ЭАУ ректораты жана юриспруденция кафедрасы.

Ушул эле темада чогулуш үстүбүздөгү жылдын 28-январында ЭАУнун студенттери үчүн өткөрүлөт.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

В МНУ проведено мероприятие по информированию и разъяснению изменений и дополнений в законодательство Кыргызской Республики

24 января сего года в большом актовом зале Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) для профессорско-преподавательского состава и сотрудников состоялось собрание по информированию и разъяснению изменений и дополнений в законодательство Кыргызской Республики, внесенные 1 января 2019 года. В мероприятии приняли участие сотрудники судебных органов, адвокатуры и юридических консультационных служб. В целом мероприятие было очень содержательным и интересным. Мероприятие было организовано ректоратом и кафедрой юриспруденции МНУ.

28 января сего года по этой же теме будет проведено аналогичное собрание для студентов МНУ.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

1084 View