ЭАУда “САБАТТУУ БОЛ!” АКЦИЯСЫ ӨТКӨРҮЛДҮ

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ) үстүбүздөгү жылдын 15-майында Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын демилгеси менен “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили жөнүндө” мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик тилдин чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде туура, сабаттуу жазууга багыт берүү максатында республикалык “Сабаттуу бол!” акциясы өткөрүлдү. Аталган акциянын алкагында университеттин кызматкерлери жана студенттери кыргыз тилинде жат жазуу жазышты. Бул акцияга 187 кызматкер жана студент ыктыярдуу түрдө катышты. Катышкандардын арасында бир катар башка улуттардын өкүлдөрү да бар.
Аталган акциянын ЭАУда өткөрүлүшүн уюштурган топто төмөнкү адистер болушту, алар: Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын Жалал-Абад областындагы адиси Н.К. Исманова жана ЭАУнун мамлекеттик тил боюнча проректору, филол.и.к., проф. А.С. Жолдошбаев, ЭАУнун мамлекеттик расмий жана чет тилдер кафедрасынын башчысы филол.и.к., доц. А.М. Турдубаева, филол.и.к., проф. Э.Г. Хурибаева. Мындай акциялардын өткөрүлүшү абдан маанилүү демилге!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар боюнча кызматы

В МНУ ПРОВЕДЕНА АКЦИЯ «БУДЬ ГРАМОТНЫМ!»

15 мая сего года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) в рамках инициативы Национальной по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики в честь 30-летия со дня принятия Закона «О государственном языке Кыргызской Республики», а также расширения сферы использования государственного языка, обеспечения правильности и грамотности использования государственного языка, проведена акция «Будь грамотным!». Акция выражалась в написании диктанта на кыргызском языке. В названной акции в добровольном порядке приняли участие 187 сотрудников и студентов МНУ. В их числе и представители ряда других национальностей.
В организационной группе по проведению названной акции в МНУ состояли следующие специалисты: специалист Национальной по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики Н.К. Исманова и проректор по государственному языку МНУ, к.филол.н., проф. А.С. Жолдошбеаев, зав. кафедрой государственного, официального и иностранных языков МНУ, к.филол.н., доц. А.М. Турдубаева, к.филол.н., проф. Э.Г. Хурибаев. Проведение таких акций очень важная инициатива!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

1142 View