Үстүбүздөгү жылдын 27-августунда К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) концерттик аянтында Жалал-Абад шаарынын “Спутник” аймактык башкаруусунун ыр кесеси өткөрүлдү. Ыр кесеге “Спутник” жана “Көк-Арт” кичи райондорунун чыгармачыл тургундары, балдардын, жаштардын чыгармачыл топтору катышты. Ыр кесенин өткөрүлүшүнө ЭАУнун ректору, э.и.д., профессор А.А. Мамасыдыков активдүү жардап берип, тийиштүү шарттарды түзгөн. ЭАУнун Маданий эстетикалык борборунун директору Б.Р. Мадоморов аудио-музыкалдык тейлөөнү уюштуруп, режиссёрдук жактан активдүү колдоо көрсөттү. Ыр кесеге Жалал-Абад шаарынын жетекчилиги да катышты: мэр М.А. Тагаев, вице-мэр Р.А. Алтымышев, социалдык бөлүмдүн кызматкерлери ж.б.

Катышуучулардын айтуусу боюнча ыр кесе абдан кызыктуу жана жогорку деңгээлде өткөрүлдү.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

749 View