ЭАУда Жалал-Абад областынын бренд маанисиндеги өндүрүмдөрүнүн алгачкы тандоосу өткөрүлдү

2018-жылдын 31-октябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ) Жалал-Абад областынын бренд маанисиндеги өндүрүмдөрүнүн алгачкы тандоосу өткөрүлдү. Бул иш-чаранын модератору ЭАУ ректору, э.и.д., профессор А.А. Мамасыдыков болуп берди. Аталган иш-чарага “Бир айыл – бир өндүрүм!” платформасынын төрагасы, Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ы.Т. Ызабеков, “Бир айыл – бир өндүрүм!” платформасынын мүчөлөрү, айыл-чарба продукциясынын өндүрүүчүлөрү жана областтын бренд маанисиндеги өндүрүмүн илгерилетүүчү чет мамлекеттик шериктештер катышышты.  Айтылган платформа мүчөлөрү бул иш-чарада Жалал-Абад областынын бренд маанисиндеги өндүрүмү аталышына татыктуу өндүрүмдөрдүн алгачкы партиясын тандоону жүргүзүштү: жаңгак жана кургатылган мөмө-жемиштерден жасалган өндүрүм; жаңгак майы; алма, өрүк жана кара өрүктөн жасалган как; кургатылган кара өрүктөн жасалган өндүрүм ж.б. Мындай иш-чара Жалал-Абад областынын айыл чарба жана кайра иштетүү тармагынын өндүрүмдөрүн ички, тышкы соодада илгерилетүүдө абдан маанилүү жана келечектүү иш-чаралардан.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

В МНУ состоялся первый отбор брендовой продукции Жалал-Абадской области

31 октября 2018 года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) состоялся первый отбор бренд-продуктов Жалал-Абадской области. Модератором этого мероприятия выступил ректор МНУ, д.э.н., профессор А.А. Мамасыдыков. В названном мероприятии приняли участие председатель Платформы ОСОП (“Одно село - один продукт!”) Жалал-Абадской области, заместитель Полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики по Жалал-Абадской области Ы.Т. Ызабеков, члены Платформы ОСОП, производители сельскохозяйственной продукции и зарубежные партнеры по продвижению брендовой продукции области. Платформа ОСОП на данном мероприятии производила отбор первой партии бренд-продуктов Жалал-Абадской области: продукция из орехов и сухофруктов; масло грецкого ореха, яблочные, урючные и черносливовые пастилы, продукция из сушеного чернослива и др. Названное мероприятие имеет серьезное перспективное значение в продвижении сельскохозяйственной продукции Жалал-Абадской области на внутренних и внешних рынках.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

630 View