ЭАУда Жалал-Абад шаарынын орто мектептеринин 10 жана 11-класстарынын окуучулары арасында мектеп сабактары боюнча олимпиада өткөрүлдү

Үстүбүздөгү жылдын 21-декабрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ) Жалал-Абад шаарынын орто мектептеринин 10- жана 11-класстарынын окуучулары арасында 11 мектеп сабактары боюнча олимпиада өткөрүлдү. Аталган олимпиадага 18 мамлекеттик жана 3 менчик орто окуу жайларынын окуучулары катышышты. Олимпиада Жалал-Абад шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан уюштурулган. К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет ушул иш-чараны өткөрүүдө шериктеш катары өзүнүн аянттарын жана компьютердик кабинеттерин, профессор-окутуучулар курамын сунуштаган. ЭАУ тарабынан олимпиаданын өтүшүн Окуу-маалымат департаменти көзөмөлдөп турду.

ЭАУ ректораты университеттин имаратында ушундай олимпиаданы өткөрүү менен кесиптик багыт берүү иштерин да активдештирип келет – бул ЭАУ менен Жалал-Абад шаардык билим берүү бөлүмүнүн кызыкчылыктарындагы тең шериктештик!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

В МНУ прошла олимпиада по школьным предметам среди учащихся 10 и 11 классов средних школ г. Жалал-Абад:

21 декабря сего года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) проведена олимпиада по 11 школьным предметам среди учащихся 10 и 11 классов средних школ города Жалал-Абад. В названной олимпиаде приняли участие 18 государственных и 3 частных средних учебных заведений. Олимпиада была организована Жалал-Абадским городским отделом образования. Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова выступил в качестве партнера и предоставил свою площадь, компьютерные кабинеты и профессорско-преподавательский состав для проведения олимпиады. От МНУ проведение олимпиады курировал Учебно-информационный департамент.

Ректорат МНУ, проводя такие мероприятия в стенах вуза, одновременно активизирует и профориентационную работу среди выпускных классов средних школ – это взаимовыгодное партнерство МНУ и Жалал-Абадского городского отдела образования!

 Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

828 View