ЭАУда “Жаштар кемп” (Jashtar Camp) республикалык конференциясы болуп өттү

Үстүбүздөгү жылдын 15-ноябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ) “Жаштар кемп” (Jashtar Camp) республикалык конференциясы өткөрүлдү. Конференциянын уюштуруучулар тизмесинде “Youth of Osh” коомдук бирикмеси, Швейцариялык “Helvetas” эл аралык корпорациясынын Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү, Жалал-Абад шаардык мэриясына караштуу Жаштар иштери боюнча комитет, ЭАУнун Жаштар иштери боюнча комитети жана бир катар башка уюм-мекемелер. Аталган конференцияда жаштар маселелери талкууга алынып, бир катар көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору каралды. Булар менен бирге, улуу жана кенже муундар ортосундагы мамилелер, гендердик саясат, спорт менен сергек жашоо ыңгайы жана башка маселелер каралып кетти. Мындан сырткары, ЭАУнун фойесинде жаштардын ишкердикте, билим берүү тармагында жана башка багыттар боюнча демилгелеринин көргөзмөсү болуп өттү. Конференциянын ишинде Кыргыз Республикасынын жаштар лидерлери, жогорку жана орто кесиптик окуу жайлардын жаштар уюмдары, бир катар жаштар бирикмелери, жаштар кыймылына жана демилгелерине көмөктөшкөн уюм-мекемелер катышышты. Жалпысынан конференция жаштардын аракеттерин бириктирүүдө өзүнүн максатына жетти десек болот, көптөгөн керектүү сунуштар эске алынып, аларды чечүү жолдору аныкталды. Конференциянын уюштуруучулары жана катышуучулары ЭАУ ректоратына жаштардын аталган иш-чарасына өз аянттарын сунуштагандыгы үчүн ыраазычылык билдиришти.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар боюнча кызматы

В МНУ состоялась республиканская молодежная конференция «Жаштар кемп» (Jashtar Camp)

15 ноября сего года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) прошла республиканская конференция «Жаштар кемп» (Jashtar Camp). Организаторами конференции выступили Общественное объединение «Youth of Osh», представительство Швейцарской международной корпорации «Helvetas» в Кыргызской Республике, Комитет по делам молодежи мэрии г. Жалал-Абад, а также Комитет по делам молодежи МНУ и ряд других организаций. На названной конференции обсуждались молодежные вопросы, проблемы и пути их решения. Вместе с этим, были рассмотрены вопросы взаимоотношений между старшим и молодым поколениями, вопросы гендерной политики, спорта и здорового образа жизни. Кроме этого, в фойе МНУ состоялась выставка молодежных инициатив в предпринимательстве, в образовании и др. направлениях. В работе названной конференции участвовали молодежные организации высших и средних профессиональных учебных заведений, молодежные общественные объединения, организации, содействующие молодежному движению и молодежным инициативам, а также лидеры молодежи Кыргызской Республики. В целом, конференция достигла своей цели в объединении молодежи, учтены и выработаны позитивные предложения, действия по их реализации. Организаторы и участники конференции выразили благодарность ректорату МНУ за предоставление площадки для данного молодежного мероприятия.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

689 View