ЭАУда ЖУСУП АБДЫРАХМАНОВДУН 120 ЖЫЛДЫГЫНА АРНАЛГАН КЕРЕГЕ КЕҢЕШ ӨТКӨРҮЛДҮ

Үстүбүздөгү жылдын 18-ноябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Илимий изилдөөлөр, иштелмелер жана инновациялар борборунда мамлекеттик ишмер Жусуп Абдырахмановдун 120 жылдыгына арналган “Жусуп Абдырахманов – кыргыздын чыгаан мамлекеттик ишмери” аттуу республикалык илимий-практикалык кереге кеңеш гибриддик форматта өткөрүлдү. Аталган кеңеште төмөнкү темаларда бир катар илимий баяндамалар окулду, алар: “Жусуп Абдырахманов баш мыйзамдын биринчи түзүүчүсү”, “Жусуп Абдырахмановдун мамлекеттик кызматтагы ишмердиги”, “Алгачкы кыргыз интеллигенциясынын мамлекеттүүлүктү түптөөдөгү ишмердиги”, “Репрессияланган мамлекеттик ишмерлердин үй-бүлөлөрүнүн күйүттүү тагдыры”, “Жеке инсандын мамлекеттин тарыхындагы ролу”, “Жусуп Абдырахманов улуттук лидер” ж.б. Аталган баяндамалар менен бирге окутуучу Ж. Салибаеванын “Ата-Бейит” видео тасмасы да көрсөтүлдү. Жалпысынан аталаган кереге кеңеш абдан мазмундуу болуп, Жусуп Абдырахмановдун ишмердигин изилдөөгө бир топ салымын кошту десек болот. Жогорудагы темаларда даярдалган баяндамалар университеттин “ЭАУ жарчысы” илимий-популярдык журналында жакынкы мезгилде жарыланышат. Кереге кеңештин уюштуруучулары: ЭАУнун Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун дирекциясы, философия жана табигый илимдер кафедрасы.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

43 View