ЭАУнун ишембиликтеринен кабарлар!

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-ж. 27.02 №66 буйругуна, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2018-ж. 5.03. №262/1 буйругуна жана Жалал-Абад шаардык мэриясынын 2018-ж. 6.03. №52-б буйругуна ылайык Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) профессор-окутуучулар курамы жана студенттери окуу жайдын ички жана жанаша аймактарында катар-катар ишембиликтерди өткөрүшүүдө: тротуарларды, аллеяларды, арыктарды шыпырып, тазалап, дарактарды актап, таштандыларды чыгарып, көчөттөрдү отургузуп жатышат. Үстүбүздөгү жылдын 28-мартында да ЭАУга жанаша Тарсус көчөсүндө, “Нооруз” паркында дагы бир ишембилик өткөрүлүп, бир топ жерлер тазаланды. Жалпысынан айтканда, ЭАУнун профессор-окутуучулар курамы жана студенттери республика боюнча жарыяланган көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана санитардык тазалоо үч айлык акциясына активдүү катышып, өз шаарын тартипке келтиришүүдө.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Вести с субботников МНУ

Согласно распоряжению Правительства Кыргызской Республики №66-б от 27.02.2018 г., приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики №262/1 от 5.03.2018 г., а также распоряжения мэрии г. Жалал-Абад №52-б от 06.03.2018 г. профессорско-преподавательский состав и студенты Международного университета в г. Жалал-Абад (МНУ) проводят субботники на внутренних и прилегающих территориях: убирают и чистят тротуары, аллеи, газоны, вывозят мусор, чистят арыки, белят деревья, сажают новые саженцы. 28 марта сего года прошел еще один субботник по очистке территории, прилегающей к вузу: по улице Тарсус и в парке «Нооруз». В целом профессорско-преподавательский состав и студенты МНУ активно участвуют в общереспубликанской трехмесячной акции по благоустройству, озеленению и санитарной очистке родного города.

Служба по профориенационной работе, связям с общественностью МНУ

381 View