ЭАУнун ректораты кайрымдуулук акциясына катышты

Үстүбүздөгү жылдын 3-декабрь күнү – Эл аралык майыптар күнү катары дүйнө жүзү боюнча белгиленет. Муну менен бирге, коомчулукка маалым болгондой, 2018-жылдын ноябрь айында Кыргызстандын Көзү азиздер жана кереңдер коомуна 81 жыл толду. Майыптарды социалдык коргоо жагынан бир нече мамлекеттик чечимдер кабыл алынганы менен, алардын коомдогу реалдуу абалы начар, пенсиялары күнүмдүк турмушка да жетишпейт, көптөгөн материалдык жана моралдык кыйынчылыктарды башынан кечиришет. Аталган күндөрдү, майыптардын бүгүнкү абалын эске алып, Жалал-Абаддагы Көзү азиздер жана кереңдер коому Жалал-Абад шаарындагы “Тагай-Бий” соода-тиричилик комплексинде кайрымдуулук акциясын өткөрүшүп, майыптарга сый дасторкон, концерт тартуулашты жана коомчулуктан акча каражаттарын топтоону уюштурган. Аталган акцияга К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) ректораты да активдүү катышып, өздөрүнүн акчалай жардамын беришти: 5000 сом. ЭАУнун ректораты аты аталган коомдун жана башка-уюм мекемелердин мындай кайрымдуулук акцияларына жыл сайын катышып келгендигин баса белгилейбиз.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Ректорат МНУ принял участие в акции милосердия

Как известно общественности, 3 декабря – Международный день инвалидов и этот день отмечают во всех странах мира акциями милосердия. Вместе с этим, в ноябре сего года исполнилось 81 год со дня основания Кыргызского общества слепых и глухих. Несмотря на то, что государство по мере возможности заботиться об инвалидах, выдает им пенсию, тем не менее, им приходится тяжело в материальном и  моральном планах.  Учитывая вышеназванные даты, а также материальное и моральное положение инвалидов, Жалал-Абадское общество слепых и глухих организовало благотворительную акцию в торгово-бытовом комплексе «Тагай-Бий» г. Жалал-Абад: был дан благотворительный обед и концерт для инвалидов, а также осуществлен сбор денежных средств для их семей. Ректорат Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова также принял участие в этой акции и оказал денежную помощь инвалидам: 5000 сомов. Стоит отметить, что ректорат МНУ ежегодно активно участвует в акциях милосердия Кыргызского общества слепых и глухих, а также других аналогичных организаций, учреждений.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

477 View