ЭАУнун ЖАНА “КЕЛЕЧЕК” ЖАБЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУНУН КЫЗМАТТАШУУСУ, ЭКСКУРСИЯЛЫК САБАКТАРДЫН ӨТКӨРҮЛҮШҮ ЖӨНҮНДӨ

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Гуманитардык-экономикалык колледжинин эсеп-каржы сабактар кафедрасынын 2021-2022-окуу жылындагы программасынын негизинде “Чарбалык ишмердикти талдоо” сабагы боюнча ага  окутуучу, э.и.к.  А.М. Жороева менен окутуучу В.Ж. Ташболотова “Экономика  жана бухгалтердик эсеп” адистигинде билим алган студенттер үчүн теория менен тажрыйбаны айкалыштыруу максатында “Экономикалык талдоонун теориялык негиздери жана натыйжалуу ишкердикти баалоо” аттуу темада практикалык сабакты “Келечек” жабык акционердик коомуна тиешелүү арашан суу чыгаруучу өндүрүштүк ишканасында үстүбүздөгү жылдын 9-декабрында экскурсиялык сабак  өткөрүштү. Экскурсиялык сабактын жүрүшүндө ЭАУ студенттери “Келечек” ишканасынын техникалык-уюштуруучулук деңгээли, өндүрүштүк продукциянын чыгарылышы,  менеджменти жана маркетингдик саясаты менен таанышып, кеңири маалымат алышты. Экскурсиянын соңунда ЭАУнун эсеп-каржы сабактар кафедрасынын окутуучулары, студенттери “Келечек” ишкананасынын кызматкерлерине терең ыраазычылыктарын билдиришти.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

101 View