EdNet агенттигинин ЭАУдагы тренинги

Үстүбүздөгү жылдын 2-ноябрында Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университетте “Билим берүү чөйрөсүндөгү  сапаттын кепилдиги боюнча EdNet агенттиги” коомдук фонду тренинг өткөрдү. Тренингдин максатты: жогорку окуу жайларды аккредитациядан өткөрүү боюнча эксперттерди даярдоо. Аталган тренингде ЭАУнун профессор-окутуучулар курамынан жана кызматкерлеринен 50 адам катышты. Тренингдин катышуучулары EdNet агенттигинин Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларын аккредитациядан өткөрүүнүн негизги түшүнүктөрү жана талаптары менен таанышышты. Тренинг жогорку сапаттык деңгээлде уюшулган: уюштуруу жагынан жана маалыматтык мазмуну боюнча. Аталган агенттикке тренингди уюштурууда ЭАУнун Окуу-маалымат департаменти активдүү көмөк көрсөттү.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен кызматташтык кызматы

Тренинг Агентства EdNet в МНУ

2 ноября сего года в Международном университете города Жалал-Абад (МНУ) состоялся тренинг  Общественного фонда «Агентство по гарантии качества в сфере образования EdNet». Цель тренинга: подготовка экспертов по аккредитации высших учебных заведений. В названном тренинге приняли участие 50 человек из числа профессорско-преподавательского состава и сотрудников МНУ. Участники тренинга ознакомились с основным понятиям и критериям  Агентства EdNet по проведению независимой аккредитации вузов Кыргызской Республики. Тренинг был проведен на высоком качественном уровне: в организационном и информационном плане. В организации тренинга активную помощь оказал Учебно-информационный департамент МНУ.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

382 View