Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университетинде 2017-жылдын 20-апрелинде “Достук” аллеясын көрктөндүрүү максатында окуу жайдын ректору, э.и.д., профессор А.А. Мамасыдыков менен профессор-окутуучулар курамы роза жана башка гүлдөрдү отургузушту. Мындан бир күн мурун аталган аллеяда эс алуу орундуктары орнотулган. Эртең аллеяга жанаша спорттук тренажёрлор да орнотулат. Окуу жайда билим алган жаштар бул аллеяда баарлашып, эс алуу убактысын пайдалуу өткөрүүгө мүмкүнчүлүк алмакчы.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана

коомчулук менен байланыштар кызматы

20 апреля 2017 года ректор МНУ, д.э.н., профессор А.А. Мамасыдыков и профессорско-преподавательский состав произвели посадку саженцев розы и других цветов вдоль аллеи “Дружбы”. Вчера на этой аллее установили декоративные скамейки. Завтра будут установлены спортивные тренажеры. Теперь студенты МНУ имеют место и возможность отдыхать, общаться и проводит свободное время с пользой для здоровья.

Служба по профориентационной работе

и связям с общественностью МНУ

1233 View