Биз баарыбыз кабыргабыз кайышып, эл-журтубуздун абройлуу инсаны, чыгаан уулу, өрнөктүү өмүр ээси, сөөлөттүү сөзү, натыйжалуу иши менен таанылган келбеттүү, ардактуу агайыбыз Кантөрө ажы Шарипович акыреттин биринчи баскычы болгон, кабыр жашоосуна узап кетти.

Ардактуу агайыбыз, өмүр бою ата баркын, улуулардын салтын сак-таган, ак эмгекти сыйлаган, адилеттикти барктаган, акыйкатты жактаган, калыстыктан жазбаган, эл кызматынан кайтпаган, журт ишенимин акта-ган, улуу сапат адамгерчиликти даңктаган адам болгон. Ал жеке өзүнө таандык мыкты сапаттары, өзгөчө көз карашы, тунук акылы, бекем эрки, чечкиндүүлүгү, жоопкер¬чилиги, жетекчилик жөндөмү менен айырмаланып, кыргыз калкына кенен таанымал болгон.

Канторо Шарипович кыргыз элине, мамлекетине өмүр бою ак кызмат өтөп, өрнөктүү өмүр сүрүп, чыныгы атуулдук, бактылуу аталык вазыйпасын да мыкты аткарды. Ал өмүр жолундагы ар түрдүү оомал-төкмөл учурларын, тар, тайгак кечүүлөрүн токтоолук, сабырдуулук менен басып, ар убак барга көппөгөн, жокко чөкпөгөн, кайгыга, ачууга алдырбаган, кыйынчылыкка мукурап моюбаган, мээнеткечтиги, туруктуулугу менен айырмаланып өттү. Ал адамдын дагы бир өзгөчөлүгү, омоктуу ойлору, жүйөөлүү пикирлери, натыйжалуу иштери менен эл урматына ээ болуп, өзүнүн жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги, мамилеге бекемдиги, мыкты педагог, чыгаан илимпоз, чыныгы дос, таасын устат, мыкты ага, ата, чоңата, таята катары эл журттун коомчулуктун эсинде сактала берет.
Кош болуңуз Кантөрө Шарипович, жаткан жериңиз жайлуу, топура-гыңыз торко болуп, Алла сизди өз рахматына алып бейишти арлап жүрүүнү насип этсин!
Сиз негиздеген университеттин жалпы жамааты.

914 View