Ишкердик – экономиканын кыймылдаткыч күчү!

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ) 20-сентябрь – Кыргызстан ишкерлеринин күнү майрамдык иш-чара иретинде белгиленди. Майрамдык иш-чаралар нугунда ЭАУнун ректораты ишкерлерди кесиптик майрамы менен куттуктады. Аталган майрамдык иш-чаранын алкагында университеттин студенттик шаарчасында чакан жана орто бизнес продукциясынын көргөзмөсү, Илимий изилдөөлөр, иштелмелер жана инновациялар борборунда “Студенттер арасында натыйжалуу ишкердик сапаттарды өнүктүрүү” темасында тегерек стол, “Ишкердик кече, бүгүн жана эртең” темасында дубал гезиттердин сынагы жана башка бир катар иш-чаралар өткөрүлдү. Майрамдык иш-чараны бухгалтердик эсеп, талдоо жана көзөмөл кафедрасы, эсеп-каржы сабактарынын кафедрасы уюштурушту. Мындай иш-чара ЭАУда жыл сайын өткөрүлүп, окуу жайдын салттуу иш-чараларынан болуп калган.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Предпринимательство – движущая сила экономики!

В Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) провели праздничное мероприятие в честь Дня предпринимателя Кыргызстана – 20 сентября. По случаю праздника с поздравлениями к предпринимателям выступил ректорат университета. В рамках названного праздничного мероприятия в студенческом городке МНУ была проведена выставка продукции малого и среднего бизнеса, в Центре научных исследований, разработок и инноваций организован круглый стол на тему «Развитие навыков эффективного предпринимательства у студентов», проведен конкурс стенгазет на тему «Предпринимательство вчера, сегодня и завтра» и ряд других мероприятий. Организаторами праздничного мероприятия выступили кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита, кафедра учетно-финансовых дисциплин МНУ. Данное мероприятие в МНУ проводится ежегодно, что стало доброй традицией университета.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

670 View