К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет 26 жылдыгын салтанаттуу түрдө белгиледи!

     К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) жогорку окуу жай болуп түзүлүшүнө үстүбүздөгү жылдын 1-апрелинде 26 болду! Коомчулукка маалым болгондой, ЭАУ Кыргыз Республикасынын Президентинин 1993-жылдын 1-апрелинде №VII-100 «Жалал-Абад шаарында Кыргыз керек-жарак коомдор биримдигинин Коммерциялык институтун түзүү жөнүндө» жарлыгына ылайык мурунку Жалал-Абад Кооперативдик техникумунун (1966-ж.) жана Жалал-Абад Кооперативдик окуу жайынын (1959-ж.) базасында жогорку окуу жай болуп түзүлгөн. Башта Жалал-Абад Коммерциялык институту, андан кийин Экономика жана ишкердик университети деп аталып, 2018-жылдан университеттин негиздөөчүсү, туңгуч ректору жана президенти, э.и.д., профессор, Аймактык Менеджмент Академиясынын академиги Кантөрө Шарипович Токтомаматовдун ысымы ыйгарылган, ошол жылдан тартып окуу жай К.Ш. Токтомаматов атындагы атындагы Эл аралык университет деп аталып келет. Бүгүнкү күндө университетти э.и.д., профессор Сатыбалды Ашимович Өмүрзаков жетектейт. Университеттин түзүлгөн күнү 1-апрель жыл сайын окуу жайдын ректораты, профессор-окутуучулар курамы жана студенттери тарабынан майрам катары белгиленет. Бул жылы да майрамдык салтанат болуп, анын алкагында ЭАУнун Маданий-эстетикалык борбору, Жаштар иштери боюнча комитети тарабынан майрамдык концерт, оюн-тамашалар сунушталды. Жалпысынан майрам көңүлдөгүдөй болду. Майрамыңыздар менен ЭАУ агай-эжекелери жана студенттери!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы


Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова торжественно отметил 26-летие!

      1 апреля сего года Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) торжественно отметил 26-летие со дня создания в качестве высшего учебного заведения! Как известно общественности, МНУ был создан Указом Президента Кыргызской Республики №VII-100 «О создании Жалал-Абадского Коммерческого института Кыргызпотребсоюза в городе Жалал-Абад» от 1 апреля 1993 года. Вуз был создан на базе Жалал-Абадского Кооперативного техникума (1966 г.) и Жалал-Абадского Кооперативного училища (1959 г.). Университет до 2018 года именовался Жалал-Абадским Коммерческим институтом, потом Университетом экономики и предпринимательства. С 2018 года ему было присвоено имя его основателя, первого ректора и президента д.э.н., профессора, академика Региональной Академии Менеджмента Канторо Шариповича Токтомаматова. С этого периода вуз стал именоваться Международным университетом имени К.Ш. Токтомаматова. 1 – апреля — День создания университета в МНУ ежегодно торжественно отмечается ректоратом, профессорско-преподавательским составом и студентами вуза. Сегодня ректором МНУ является д.э.н., профессор Сатыбалды Ашимович Омурзаков. По традиции и в этом году день создания университета отметили праздничным торжеством, в рамках которого Культурно-эстетическим центром и Комитетом по делам молодежи МНУ был представлен праздничный концерт, в том числе и выступления КВН команд студентов вуза. В целом праздник удался. Поздравляем профессорско-преподавательский состав и студентов МНУ с праздником университета!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

1336 View