К.Ш. ТОКТОМАМАТОВ АТЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТ КАЛКТЫ ЖУМУШ МЕНЕН КАМСЫЗДОО ИШ-АРАКЕТТЕРИН АКТИВДҮҮ ЖҮРГҮЗГӨН МЕКЕМЕЛЕРДЕН!

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет (ЭАУ) Жалал-Абад областынын, Жалал-Абад шаарынын калкты жумуш менен камсыздоо иш-аракеттеринде активдүү уюм-мекемелерден. Университеттин кабыл алуу комиссиясы жыл сайын пландуу түрдө Жалал-Абад, Ош, Баткен областтарынын район-шаарларында жаштарга кесиптик багыт берип, жогорку жана орто кесиптик билим берүү ишмердигин 25 жылдан бери жүргүзүп келүүдө. Муну менен бирге, иш издеп, кесибин алмаштырам деген жарандар үчүн жогорку, орто кесиптик билим берүү программалары боюнча, кыска мөөнөттүү кесиптик курстарда кайра даярдоо иштери да ЭАУда колго алынган. ЭАУнун жамааты Жалал-Абад шаарынын мэриясы өткөрүп турган “Бош жумуш орундары” жарманкелерине да активдүү катышат. Ушул иш-аракеттерди эске алуу менен Жалал-Абад шаарынын мэриясы жана депутаттар кеңеши ЭАУга аталган жарманкелерге жигердүү катышып, калкты жумуш менен камсыздоо иш-аракеттерине көмөктөшкөндүгү үчүн үстүбүздөгү жылдын 19-октябрында Кыргызстандын социалдык кызматкерлер күнүнө карата расмий түрдө ыраазычылык билдирди!

ЭАУнун Кесиптик багы берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К.Ш. ТОКТОМАМАТОВА АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ РАБОЧИМИ МЕСТАМИ!

Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) ежегодно активно участвует в мероприятиях по обеспечению населения  Жалал-Абадской области и города Жалал-Абад рабочими местами. Приемная комиссия МНУ каждый год выезжает в районы и города Жалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей для ведения профориентационной работы на местах. Вот уже более 25 лет МНУ осуществляет образовательную деятельность в сферах высшего и среднего профессионального образования. Вместе с этим, в университете для граждан, которые в поисках работы хотят повысить, изменить квалификацию, осуществляется переподготовка кадров по программам высшего, среднего профессионального образования, а также на краткосрочных профессиональных курсах. МНУ также активно участвует на ежегодных ярмарках «Свободные рабочие места», проводимые мэрией г. Жалал-Абад. И в этом году вуз принял активное участие на названной ярмарке. Мэрия г. Жалал-Абад, учитывая активность университета в этом плане, 19 октября сего года ко Дню социальных работников Кыргызстана официально выразила благодарность коллективу МНУ!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

996 View