К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 30 жылдыгын салтанаттуу белгиледи!

Үстүбүздөгү жылдын 23-сентябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) чоң жыйындар залында “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 30 жылдыгына арналган салтанат өткөрүлдү. Салтанатты ЭАУнун ректораты, мамлекеттик, расмий жана чет тилдер кафедрасы, Маданий-эстетикалык борбору уюштурушуп, профессор-окутуучулар курамына жана студенттерге майрамдык концерт тартуулашты. Концерттик программа алкагында “Манас” дастанынан үзүндүлөр айтылып, улуттук музыкалык аспаптарда күүлөр ойнолуп, залкар кыргыз акындарынын жана жазуучуларынын чыгармаларынан көркөм окуулар менен сахналаштыруулар болуп, кыргыздын мукам ырлары жаңырып, улуттук бийлер, улуттук баалуулуктар тууралуу видео сюжеттер көрсөтүлдү. Жалпысынын мамлекеттик тилге арналган иш-чара зор уюшкандыкта жогорку маданий деңгээлде өткөрүлдү!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы


В Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова торжественно отметили 30-летие Закона Кыргызской Республики «О государственном языке Кыргызской Республики»!

23 сентября сего года в большом актовом зале Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) провели торжество в честь 30-летия со дня принятия Закона Кыргызской Республики «О государственном языке Кыргызской Республики». Торжество было организовано ректоратом, кафедрой государственного языка и Культурно-эстетическим центром университета. В рамках праздничной концертной программы профессорско-преподавательскому составу и студентам МНУ были представлены отрывки из эпоса «Манас», мелодии на национальных инструментах, номера художественного чтения и сценических постановок из произведений великих кыргызских поэтов и писателей, кыргызские национальные песни и танцы, показаны видео сюжеты о национальных ценностях. В целом юбилейное мероприятие в честь государственного языка было проведено на высоком организационном и культурном уровне!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

1278 View