К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет Кыргыз Республикасынын Соода-Өнөр жай палатасынын мүчөсү

Үстүбүздөгү жылдын 21-июлунда К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин ректору, э.и.д., профессор А.А. Мамасыдыков Кыргыз Республикасынын Соода-Өнөр жай палатасынын Түштүк департаментинин кеңешмесине катышты. Аталган кеңешмеде ЭАУнун ректору Абдилбает Асановичке университетибиздин Кыргыз Республикасынын Соода-Өнөр жай палатасына мүчө катары кабыл алынышын тастыктаган күбөлүк берилди. Бул маалыматка кошумчалап үстүбүздөгү жылдын 15-17-августунда Ош шаарында “Түштүк Экспо – 2018”аттуу эл аралык көргөзмө-жарманке өткөрүлө тургандыгын билдиребиз (Ош Кыргыз драма театрында). Көргөзмө-жарманкеге катышуу боюнча арыздар 1-августка чейин кабыл алынат.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова – член Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики

21 июля сего года ректор Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ), д.э.н., профессор А.А. Мамасыдыков принял участие в рабочем совещании Южного департамента Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики. На данном совещании ректору МНУ Абдилбаету Асановичу вручили свидетельство, подтверждающее факт принятия названного университета в качестве члена Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики. Вместе с этой информацией хотим добавить, что 15-17 августа сего года в г. Ош состоится Международная выставка-ярмарка «Юг Экспо – 2018»(в Ошском Кыргызском драматическом театре). Заявки на участие в выставке-ярмарке принимаются до 1 августа сего года.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

738 View