К.Ш. ТОКТОМАМАТОВ АТЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТТЕ

“АЧЫК ЭШИКТЕР КҮНҮ” АКЦИЯСЫ ӨТКӨРҮЛДҮ! 

2018-жылдын 26-апрелинде К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ) “Ачык эшиктер күнү акциясы” өткөрүлдү. Ачык эшиктер күнү талапкерлер, алардын ата-энелери, мектеп мугалимдери окуу жай менен кеңири таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Аталган акция жыл сайын мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кесиптик багыт берүү иштеринин алкагында жүргүзүлөт. Бул күнү 9- жана 11-класстардын бүтүрүүчүлөрү К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин, ага караштуу Гуманитардык-экономикалык колледждин, Эл аралык Кыргыз-Түрк  колледжинин, Эл аралык Медициналык колледжинин материалдык-техникалык базасы, окуу процесси, профессор-окутуучулар курамы, студенттер контингенти, коомдук-маданий-спорт иш-аракеттери менен таанышышат. Алар үчүн бул максатта окуу жайдын кабыл алуу комиссиясы атайын көргөзмөлөрдү, экскурсияларды уюштурган.

Ачык эшиктер күнү ЭАУга Жалал-Абад шаарындагы жана жакынкы райондордогу мектептерден 2026 бүтүрүүчү келип кетти.

Предметтик олимпиада

Ушул эле күнү К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте Жалал-Абад шаарынын, Жалал-Абад областынын 9- жана 11-класстарынын окуучулары арасында предметтик олимпиада өткөрүлдү. Олимпиаданын байгелүү орундарына жетишкен окуучулар университетке, ага караштуу колледждерге кабыл алынууда, окуу акысынан бир катар жеңилдиктерге ээ болушат: 100%, 50%, 25% өлчөмдөрүндө. Мындай олимпиада ЭАУнун кесиптик багыт берүү алкагындагы жыл сайын өткөрүлүүчү салттуу иш-чараларынан болуп калган.

Предметтик олимпиадага орто мектептерден 150 бүтүрүүчү катышты.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы


В МЕЖДУНАРОДНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ К.Ш. ТОКТОМАМАТОВА           ПРОВЕДЕНА “АКЦИЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ”!

26 апреля 2018 года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) проведена акция “День открытых дверей”. Данная акция ежегодно проводится в рамках профориентационной работы. На эту акция приглашены выпускники 9 и 11 классов, их родители, учителя школ. В этот день они имеют возможность ознакомиться с материально-технической базой, учебным процессом, профессорско-преподавательским составом, студенческим контингентом, общественно-культурными и спортивными мероприятиями Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова, его Гуманитарно-экономического колледжа, Международного Кыргызско-Турецкого колледжа и Международного Медицинского колледжа. Для этого приемная комиссия учебного заведения организовала специальную выставку, экскурсии.

В День открытых дверей МНУ посетили 2026 выпускников средних школ города Жалал-Абад и ближних районов.

Предметная олимпиада

В это же день в рамках профориентационной работы была проведена предметная олимпиада среди учеников 9 и 11 классов г. Жалал-Абад, Жалал-Абадской области. Участники олимпиады, занявшие I, II и III места, получат льготы при поступлении в университет, его колледжи, а также 100%, 50%, 25% льготы в оплате за обучение. Проведение предметной олимпиады в рамках профориентационной работы стала ежегодной доброй традицией МНУ.

В предметной олимпиаде приняли участие 150 выпускников средних школ.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

2268 View