К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте Кыргыз Республикасынын Социалдык Фондунун Мекемелик Республикалык Спартакиадасы Өткөрүлүүдө

Үстүбүздөгү жылдын 21-22-апрелинде К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (Жалал-Абад ш.) Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун мекемелик республикалык спартакиадасы өткөрүлүүдө. Спартакиадага аталган мекеменин областтардагы, Бишкек шаарындагы башкармалыктарынын, борбордук аппаратынын курама командалары катышууда – жалпысынан 9 команда (243 спортсмен). Спартакиада спорттун төмөнкү түрлөрү боюнча өткөрүлүүдө: мини-футбол, волейбол, баскетбол, кол күрөш, шахмат, гиря көтөрүү. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун башкармалыгы спартакиаданы ЭАУда өткөрүү чечимин кабыл алууда окуу жайдын спорттук базасынын кенендигин, ылайыктуулугун, тийиштүү талаптарга жооп берүүсүн эске алган.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Социальный Фонд Кыргызской Республики Проводит Ведомственную Республиканскую Спартакиаду в Международном Университете Имени К.Ш. Токтомаматова

Социальный фонд Кыргызской Республики 21-22 апреля сего года проводит ведомственную республиканскую спартакиаду в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (г. Жалал-Абад). В спартакиаде примут участие сборные команды областных управлений, управления г. Бишкек и команда центрального аппарата – в общем порядке 9 команд (243 спортсмена). Спартакиада проводится по таким видам спорта, как мини-футбол, волейбол, баскетбол, армрестлинг, шахматы, гиревой спорт. Решение Социального фонда Кыргызской Республики о месте проведения спартакиады исходило от соответствия спортивной базы МНУ всем необходимым требованиям для проведения такого мероприятия.

Служба по профориентационной работе с связям с общественностью МНУ

917 View