К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте профессор-окутуучулар жана кызматкерлер арасындагы спартакиада башталды!

Үстүбүздөгү жылдын 15-январында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ)  профессор-окутуучулар курамы жана кызматкерлери арасында өткөрүлүүчү спартакиаданын салтанаттуу ачылышы болду. Спартакиадага окуу жайдын структуралык бөлүмдөрүнөн 5 команда катышмакчы; алар:

1) ректорат жана административдик бөлүмдөрдүн курама командасы;

2) университеттин курама командасы;

3) ЭАУнун Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун жана Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжинин курама командасы;

4) ЭАУнун Гуманитардык-экономикалык колледжинин курама командасы;

5) ЭАУнун Эл аралык Медициналык колледжинин курама командасы.

Спартакиада спорттун төмөнкү түрлөрү боюнча өткөрүлмөкчү: волейбол, баскетбол, стол тенниси, чатыраш, комбинацияланган эстафета, гиря көтөрүү, бильярд, аркан тартыш.

ЭАУнун ректорунун милдетин аткаруучу, э.и.к., профессор А.К. Кантөрөева  спартакиаданын ачылышында университеттин жамаатына жаңы спорттук ийгиликтерди каалап, бардыгын спорт аркылуу сергек жашоо ыңгайына үгүттөдү.

Аталган спартакиаданын мелдештери университет ачылгандан бери, т.а. 1993-жылдан бери, салттуу түрдө өткөрүлүп келет. Оюнчулар да, күйөрмандар да спорт залдан чыкпай, эч бир оюнду өткөрбөй, спорт майрамын көңүлдөгүдөй өткөрүшөт. 5 күн жүргөн спартакиада оюндарында ЭАУнун агай-эжекелери спорттук оюндарда черин жазып, командалык оюндарда жамааттык ынтымагын чыңдашат.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

В Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова началась спартакиада среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников!

15 января сего года состоялось торжественное открытие спартакиады среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ). В названной спартакиаде принимают участие следующие команды:

  1. сборная команда ректората и административных подразделений;
  2. сборная команда университета;
  3. сборная команда Международного Кыргызско-Турецкого института МНУ и Международного Кыргызско-Турецкого колледжа МНУ;
  4. сборная команда Гуманитарно-экономического колледжа МНУ;
  5. сборная команда Международного Медицинского колледжа МНУ.

Спартакиада будет проводиться по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, комбинированные эстафеты, гиревой спорт, бильярд, перетягивание каната.

На торжественном открытии спартакиады и.о. ректора МНУ, к.э.н., профессор А.К. Кантороева пожелала коллективу университета новых спортивных успехов, призвала всех через спорт к здоровому и активному образу жизни.

Спартакиада среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников МНУ проводится с 1993 года, т.е. с открытия университета, и стала доброй традицией вуза. В дни спартакиады весь коллектив университета в качестве участников и в качестве болельщиков присутствуют на спортивных площадках вуза, где полностью царит дух спортивного азарта. В течение пяти дней преподаватели и сотрудники МНУ будут увлечены только спортом, через спорт крепится и единство коллектива университета.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

565 View