К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) Эл аралык Кыргыз-Түрк лицейинин окуучусу Садыков Амантур менталдык арифметика боюнча республиканын чемпиону болду!

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) Эл аралык Кыргыз-Түрк лицейинин 3-классынын окуучусу Садыков Амантур Асылбекович 2018-жылдын 16-декабрында Бишкек шаарында өткөрүлгөн менталдык арифметика боюнча республикалык олимпиадада чемпион болуп, 2000 сомдук акчалай сыйлык да алды! Эскертип кетели, буга чейин Амантур 2018-жылдын 24-мартында Казакстан Республикасынын Алматы шаарында менталдык арифметика боюнча өткөрүлгөн эл аралык олимпиада I орунга жетишкен. Амантурдай окуучуларыбыз менен сыймыктаналы!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Ученик Международного Кыргызско-Турецкого лицея МНУ Садыков Амантур стал чемпионом республики по ментальной арифметике!

Ученик 3 класса Международного Кыргызско-Турецкого лицея Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) Садыков Амантур Асылбекович стал чемпионом республиканской олимпиады по ментальной арифметике, проведенной 16 декабря 2018 года в г. Бишкек, а также был награжден денежной премией на сумму 2000 сомов. Стоит отметить, что Амантур до этого занял I место на международной олимпиаде по ментальной арифметике, проведенной 24 марта 2018 года в г. Алматы Республики Казахстан. Мы гордимся такими учениками, как наш Амантур!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

1084 View