КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

 

К.Ш. Токтомаматов атындагы эл аралык УНИВЕРСИТЕТ