Кыргызпатенттин ЭАУда өткөргөн тегерек столу тууралуу

Үстүбүздөгү жылдын 25-сентябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин чоң жыйындар залында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) тегерек тол уюштурду. Айтылган иш-чарага Жалал-Абад шаарынын бир катар жогорку окуу жайларынын, жеке менчик түзүлүштөрдүн жана чыгармачыл бирикмелердин өкүлдөрү катышышты. Тегерек столдо интеллектуалдык менчикти коммерциялык өндүрүм катары таанытуу жана сатуу маселелери талкууланды. Тегерек стол жогорку окуу жайлар, менчик түзүлүштөр , чыгармачыл бирикмелер үчүн маалыматтык жана техникалык мааниде абдан пайдалуу болду. Кыргызпатенттин өкүлдөрү ЭАУнун ректору, э.и.д., проф. А.А. Мамасыдыковго аталган тегерек столду уюштурууда көрсөткөн жардамы жана техникалык колдоосу үчүн ыраазычылык билдиришти.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Круглый стол Кыргызпатента в МНУ

25 сентября сего года в большом актовом зале Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) состоялся круглый стол, организованный  Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент). В названном мероприятии приняли участие представители ряда служб Кыргызпатента, высших учебных заведений г. Жалал-Абад, представители частных предпринимательских структур и творческих объединений. На круглом столе обсуждались вопросы коммерческой реализации и внедрения результатов интеллектуальной собственности. Круглый стол был весьма полезным в информационном и в техническом плане для вузов, частных предпринимательских структур и творческих объединений. Представители Кыргызпатента выразили благодарность ректору МНУ, д.э.н., проф. А.А. Мамасыдыкову за активное содействие и техническую поддержку в организации названного круглого стола.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

807 View