Кырсыктардын тобокелин азайтуу иш-чараларына ЭАУнун катышуусу тууралуу

Үстүбүздөгү жылдын 15-сентябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин ректораты, профессор-окутуучулар курамы, кызматкерлери жана студенттери Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар боюнча министрлиги, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты жана Жалал-Абад шаардык мэриясы шаар борборундагы “Эркиндик” аянтында уюштурган Жалал-Абад аймагында жаратылыштык, техногендик жана башка кырсыктардын тобокелин азайтуу, алдын алуу боюнча  массалык иш-чарага активдүү катышышты. Айтылган иш-чарада темасы боюнча министрликтин, областтын жана шаардын жетекчилиги тийиштүү маалыматтарды берип, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар боюнча министрлигинин жергиликтүү түзүмдөрүнүн курамы, даярдыгы, техникалык мүмкүнчүлүктөрү көрсөтүлдү. Иш-чара абдан пайдалуу жана мазмундуу болуп өттү.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Об участии МНУ в мероприятии МЧС КР по упреждению рисков различных катастроф и бедствий

15 августа сего года ректорат, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) приняли активное участие в мероприятии по упреждению рисков природных, техногенных и других катастроф, бедствий. Названное мероприятие было организовано Министерством чрезвычайных ситуаций КР, аппаратом Полномочного представителя Правительства КР по Жалал-Абадской области и мэрией города Жалал-Абад  на площади «Эркиндик» в центре города. На данном мероприятии выступили министр МЧС КР, руководство области и города с информацией по упреждению названных рисков, также были показаны силовые и технические возможности, готвность местных структур МЧС КР. В целом названное мероприятие было весьма полезным и содержательным в плане своей тематики.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

621 View