Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Жалал-Абад аймактык башкармалыгынын ЭАУда уюштурган жолугушуусу жөнүндө

2018-жылдын 28-мартында Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университетте Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Жалал-Абад аймактык башкармалыгынын директору Т.М. Нышанов окуу жайдын профессор-окутуучулар курамы жана студенттери менен фонддун ишмердиги, медициналык камсыздандыруу маселелериндеги көйгөйлөр, жеңилдиктер ж.у.с. пайдалуу темаларда атайын жолугушууну өткөрдү. Жолугушууда каралган темалар, маселелер ЭАУнун профессор-окутуучулар курамы жана студенттери үчүн абдан кызыктуу жана пайдалуу болду.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

О встрече сотрудников Жалал-Абадского территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования в МНУ

28 марта 2018 года директор Жалал-Абадского территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования Т.Т. Нышанов организовал встречу с профессорско-преподавательским составом и студентами Международного университета в городе Жалал-Абад (МНУ). На встрече была дана информация о деятельности названного фонда, рассмотрены вопросы медицинского страхования, вопросы предоставления различных льгот в этом направлении. Профессорско-преподавательский состав и студенты МНУ проявили большой интерес по теме встречи. Встреча была весьма интересной и полезной.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

945 View