МНУ ОТМЕТИЛА 7-8 НОЯБРЯ – ДНИ ИСТОРИИ И ПАМЯТИ ПРЕДКОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

5 ноября сего года в большом актовом зале Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) в честь 7-8 ноября – Дней истории и памяти предков Кыргызской Республики состоялся интеллектуальный конкурс среди двух студенческих команд «Ордо», объединившая студентов по направлению «Юриспруденция», и «Мурас», объединившая студентов по направлению «Экономика». В ходе конкурса названные команды состязались в знаниях истории, презентовали инсценировки исторических событий, популяризировали биографию исторических личностей, проявили дань должного уважения к истории страны. Победу в названном интеллектуальном конкурсе одержала команда «Ордо» — 129 баллов, команда «Мурас» отстала на немного – 120 баллов! Организаторами конкурса выступила кафедра философии и естественнонаучных дисциплин (зав. кафедрой к.и.н., доц. Н.С. Мырзабаева). Победители и самые активные участники конкурса были награждены дипломами ректора МНУ. По словам участников и зрителей конкурс был организован на высоком уровне!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУ 7-8-НОЯБРЬ – КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХ ЖАНА АТА-БАБАЛАРДЫ ЭСКЕРҮҮ КҮНДӨРҮН БЕЛГИЛЕДИ

Үстүбүздөгү жылдын 5-ноябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад) чоң жыйындар залында 7-8-ноябрь – Кыргыз Республикасынын Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрүнө арналган интеллектуалдык сынак өткөрүлдү. Сынакка “Юриспруденция” багыты боюнча билим алган студенттердин “Ордо” командасы жана “Экономика” багыты боюнча билим алган студенттердин “Мурас” командасы катышкан. Сынактын жүрүшүндө аты аталган эки команданын студенттери тарых боюнча акыл-таймаш өткөрүшүп, тарыхый окуялардын сахналаштырууларын тартуулашып, тарыхый инсандардын өмүр баянын чагылдырып, жалпысынан өлкөнүн тарыхына урмат-сыйын көрсөтө алышты. Бул сынакта жеңишке 129 упай менен “Ордо” командасы жетишти, “Мурас” командасы алардан көп артта калбады, бирок 120 упай гана топтой алган. Сынакты философия жана табигый илимдер кафедрасы уюштурган (кафедра башчысы т.и.к., доц. Н.С. Мырзабаева). Сынактын соңунда жеңүүчү команда жана активдүү катышкан оюнчулар ЭАУ ректорунун дипломдору менен сыйланышты. Катышуучулардын жана көрөрмандардын пикири боюнча сынак жогорку деңгээлде уюштурулган!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

42 View