ЭАУ Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туу күнүн майрамдоого активдүү катышты!

Бүгүн 3-март — Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун күнү! Бул жылы Эгемендүү Кыргыз Республикасынын туусунун расмий кабыл алынышына 30 жыл болду! Бул маареке өлкө боюнча салтанаттуу түрдө белгиленүүдө. К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) ректораты, профессор-окутуучулар курамы жана студенттери да аталган маарекени коомчулук менен чогуу белгилеп, Жалал-Абад областынын жана шаарынын жетекчилиги уюштурган майрамдык иш-чарага активдүү катышты. Туубуз жөнүндө айтып кетсек: желектин бир түстүү кызылдыгы эрдикти жана тайманбастыктын символу, жаркыраган алтын күн бейкуттукту жана байлыкты чагылдырат, ал эми түндүк — үй кутунун символу, аалам катары дүйнөнү алда канча кеңири түшүнүүдө бир айлампага бириктирилген кырк нур байыркы кырк уруунун бирдиктүү Кыргызстанга бириккендигин айгинелейт; түндүк өлкөдө жашап жаткан элдердин биримдигинин символу, желектин кырмызы түсү айкөл Манастын туусунун түсү болгон. Урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарды Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун күнү менен куттуктайбыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

_____________________________________

МНУ принял активное участие в праздновании Дня Государственного флага Кыргызской Республики!

Сегодня 3 марта – День Государственного флага Кыргызской Республики! В этом году исполнилось 30 лет со дня официального принятия государственного флага суверенной Кыргызской Республики! Это юбилейное мероприятие торжественно отмечают по всей стране. Ректорат, профессорско-преподавательский состав и студенты Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) также приняли активное участие в праздничных мероприятиях, организованных Жалал-Абадским областным и городским руководством. О флаге страны: Государственный флаг Республики Кыргызстан представляет собой полотнище красного цвета, в центре которого размещен круглый солнечный диск с сорока равномерно расходящимися лучами золотистого цвета. Внутри солнечного диска красным цветом изображен тюндюк кыргызской юрты. Красная одноцветность флага символизирует доблесть и смелость, золотое солнце, купающееся в своих лучах, олицетворяет покой и богатство, а тюндюк — символ отчего дома, в более широком понимании и мира как вселенной. 40 лучей, объединённых в круг, означают объединение 40 древних племён в единый Кыргызстан. Красный цвет флага был цветом флага великодушного Манаса. Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем Государственного флага Кыргызской Республики!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

131 View