МНУ прошел институциональную и программную аккредитации!

7 июня сего года Международный университет им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Джалал-Абад) успешно прошел институциональную аккредитацию Агентства по гарантии качества в сфере образования «EdNet», а также программную аккредитацию по направлениям «Юриспруденция» (магистратура), «Интернет технологии и управление» (бакалавриат). По остальным направлениям (магистратура и бакалавриат) МНУ был аккредитован в прошлых аккредитациях. Поздравляем профессорско-преподавательский состав и сотрудников МНУ с успешной аккредитацией! Выражаем благодарность Агентству по гарантии качества в сфере образования «EdNet» за тесное сотрудничество с МНУ!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

_______________________________

ЭАУ институционалдык жана программалык аккредитациялардан ийгиликтүү өттү!

Үстүбүздөгү жылдын 7-июнунда К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Билим берүү чөйрөсүндө сапаттын кепилдиги боюнча “EdNet” агенттигинин институционалдык аккредитациясынан ийгиликтүү өттү, аны менен бирге “Юриспруденция” (магистратура), “Интернет технологиялар жана башкаруу” (бакалавриат)  багыттары боюнча да ошол эле агенттиктин программалык аккредитациясынан ийгиликтүү өттү. Калган багыттар боюнча ЭАУ мурунку аккредитацияларда өткөн. ЭАУнун профессор-окутуучулар курамын жана кызматкерлерин аталган аккредитациялардан ийгиликтүү өтүшү менен куттуктайбыз! Билим берүү чөйрөсүндө сапаттын кепилдиги боюнча “EdNet” агенттигине ЭАУ менен тыгыз кызматташуусу үчүн ыраазычылык билдиребиз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

90 View