МНУ стал победителем II премии «Путь к совершенству» в номинации «Лучший вуз по итогам институциональной аккредитации»!

 

16 июня сего года Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Агентство по гарантии качества в сфере образования «EdNet» в рамках II премии «Путь к совершенству» в номинации «Лучший вуз по итогам институциональной аккредитации» победителем определили Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Джалал-Абад)! Необходимо упомянуть, что первая премия проводилась в 2018 году и должна была проводиться раз в два года, однако из-за ограничений в период пандемии коронавирусной инфекции вторая состоялась только в 2022 году. Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова стал победителем в этой номинации по итогам независимой аккредитации Агентства «EdNet». Ректорат и профессорско-преподавательский состав, сотрудники МНУ приложили много усилий для достижения успеха в этой номинации. Поздравляем коллектив и студентов МНУ с этим замечательным успехом и желаем дальнейших высоких достижений в сфере высшего профессионального образования, науки! Вместе с этим, выражаем благодарность Министерству образования и науки Кыргызской Республики, Агентству по гарантии качества в сфере образования «EdNet» за тесное сотрудничество и высокую оценку вуза!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

________________________________________________

ЭАУ II “Өнүктүрүүгө карай жол жол” сыйлыгынын “Институционалдык аккредитациянын жыйынтыктары боюнча мыкты жогорку окуу жай” номинациясында жеңүүчүсҮ деп аныкталды!

 

Үстүбүздөгү жылдын 16-июнунда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Билим берүү чөйрөсүндө сапат кепилдиги боюнча “EdNet” агенттиги II “Өнүктүрүүгө карай жол” сыйлыгынын “Институционалдык аккредитациянын жыйынтыктары боюнча эң мыкты университет” номинациясында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетти (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) жеңүүчү деп аныкташты! Эскертип кетсек, “Өнүктүрүүгө карай жол” сынагы биринчи жолу 2018-жылы өткөрүлгөн жана андан ары ар эки жылда өткөрүлүшү керек болчу, бирок таажы илдетинин жайылышында токтоп, 2022-жылы гана экинчи жолу өткөрүлдү. К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет бул аталышта жеңүүчү деп “EdNet” агенттигинин көз карандысыз аккредитациясынан кийин аныкталды. Аталган сынакта жеңишке жетиш үчүн ЭАУ ректораты, профессор-окутуучулар курамы жана кызматкерлери көп мээнет кылганын белгилеп кетели. Ушул жеңиши менен ЭАУнун жамаатын, студенттерин куттуктайбыз жана жогорку кесиптик билим берүү, илим жаатында албан-албан ийгиликтерди каалайбыз! Муну менен бирге, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине, “EdNet” агенттигине тыгыз кызматташкандыгы жана жогорку баа бергени үчүн терең ыраазычылык билдиребиз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

54 View