К.Ш. Токтомаматов атындагы тарых музейи

 

К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин алдында К.Ш.Токтомаматовдун ысымына байланыштуу  –  тарых музейи 2021-жылдын 8-июлда ачылган. Музей -   окуу жайдын негизделишинен баштап, азыркы күнгө  чейинки тарыхын чагылдырат.

     Музейде университетти түптөгөгөн, өмүрүн арнаган, улуу инсан, э.и.д.,профессор К.Ш.Токтомаматовдун өмүр-жолу, ишмердүүлүгү, документтери, илимий эмгектери, сыйлыктары, сүрөттөрү, колдонгон өздүк буюмдары сакталып турат.             

      Университеттин жалпы жамааты тарбынан Музейге тарыхый - этнографиялык жана археологиялык буюмдарды жыйнап-топтоо маселесине өзгөчө көңүл бурулган.Мындан сырткары кыргыз элинин улуттук  баа жеткис тарыхый жана маданий ыйык эстеликтери коюлат.

    Максаттуу түрдө келечек муундарды патриоттулука, инсан тааанууга, тарбиялоодо  К.Ш. Токтомаматов атындагы тарых музейинин кызыктуу бай коллекциялары анын бардык экспозицияларынын негизин түзүп, окутуучулардын, студенттердин, келечек изилдөөчүлөрдүн, окумуштуулардын илимий базасы катары кызмат кылат.

 

К.Ш.Токтомаматов атындагы тарых музейинин Уставы 2021-жыл