ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК “АКЧАНЫН ГЛОБАЛДЫК ЖУМАЛЫГЫ – 2021” ИШ-ЧАРАСЫ АЛКАГЫНДА ЭАУда ӨТКӨРГӨН ЛЕКЦИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ

Үстүбүздөгү жылдын 25-мартында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) чоң жыйындар залында “Демир Кыргыз Интернешнл Банк” ЖАК Жалал-Абаддагы филиалынын кызматкерлери тарабынан дагы бир ирет “Акчанын глобалдык жумалыгы – 2021” иш-чарасы алкагында, ошол эле “Өзүңдү жана акчаңды сакта” темасында ЭАУнун экономикалык багытта билим алган студенттери үчүн ачык лекция өткөрүлдү. ЭАУ меймандарынын тизмесинде юридикалык жактарды тейлөө боюнча ага адис Козюрина Екатерина, жеке жактарды тейлөө боюнча ага адис Халявкина Евгения жана жеке жактарды тейлөө боюнча адис Жусупов Канболот, үчөө тең ЭАУ бүтүрүүчүлөрү. Аталган лекция аталышы боюнча абдан кызыктуу жана мазмундуу болду. ЭАУнун ректораты “Демир Кыргыз Интернешнл Банк” ЖАК Жалал-Абаддагы филиалынын дирекциясына университет менен тыгыз кызматташуусу үчүн өзүнүн терең ыраазычылыгын билдирет!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы


О ЛЕКЦИИ ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЕШНЛ БАНКА В МНУ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ «ГЛОБАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ДЕНЕГ – 2021» 

25 марта сего года в большом актовом зале Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) состоялось очередная открытая лекция банковских работников на тему «Береги себя и свои деньги» для студентов экономического направления. В этот раз МНУ посетили сотрудники Жалал-Абадского филиала ЗАО «Демир Кыргыз Интернешнл Банк»: старший специалист по обслуживанию юридических лиц Козюрина Екатерина, старший специалист по обслуживанию физических лиц Халявкина Евгения, специалист по обслуживанию физических лиц Жусупов Канболот. Стоит отметить, что все названные работники банка являются выпускниками МНУ. Названная открытая лекция прошла в рамках общереспубликанского банковского мероприятия «Глобальная неделя денег – 2021». Лекция была интересной, содержательной в тематическом плане. Ректорат МНУ выражает глубокую признательность дирекции Жалал-Абадского филиала ЗАО «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» за активное сотрудничество с университетом!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

233 View