КАПИТАЛ БАНКТЫН “АКЧАНЫН ГЛОБАЛДЫК ЖУМАЛЫГЫ – 2021 КЫРГЫЗСТАНДА” ИШ-ЧАРАСЫ АЛКАГЫНДА ЭАУда ӨТКӨРГӨН ЛЕКЦИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ

Үстүбүздөгү жылдын 22-мартында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) чоң жыйындар залында “Капитал Банк” ААК кызматкерлери тарабынан “Өзүңдү жана акчаңды сакта” темасында ЭАУнун “Экономика” багыты, “Финансы жана кредит”, “Бухгалтердик эсеп, талдоо жана көзөмөл”, “Экономика жана ишканаларды башкаруу” профилдери боюнча студенттер үчүн, о.э. ЭАУнун Гуманитардык-экономикалык колледжинин, Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжинин экономикалык адистиктери боюнча студенттери үчүн ачык лекция өткөрүлдү. Аталган лекция “Акчанын глобалдык жумалыгы – 2021 Кыргызстанда” иш-чарасы алкагында өткөрүлдү. Лекцияны “Капитал Банк” ААК Жалал-Абаддагы филиалынын төмөнкү курамдагы адистери өткөрүштү, алар: филиалдын директору А.П. Жолдошева, насыя секторунун башчысы М. Кантемир кызы жана акча амалдары бөлүмүнүн башчысы Т.М. Өсөров. Лекция жогорку деңгээлде жана уюшкандыкта өткөрүлүп, мазмуну боюнча абдан кызыктуу болду. “Капитал Банк” ААК кызматкерлерине ыраазычылык билдиребиз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы


О ЛЕКЦИИ КАПИТАЛ БАНКА В МНУ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ «ГЛОБАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ДЕНЕГ – 2021 В КЫРГЫЗСТАНЕ»

22 марта сего года в большом актовом зале Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) состоялось открытое лекционное занятие сотрудников ОАО «Капитал Банк» на тему «Береги себя и свои деньги» для студентов по направлению «Экономика», профилям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятиях», а также для студентов по экономическим специальностям Гуманитарно-экономического колледжа МНУ, Международного Кыргызско-Турецкого колледжа МНУ.  Лекция была проведена в рамках мероприятия «Глобальная неделя денег – 2021 в Кыргызстане». Лекцию провела группа специалистов Жалал-Абадского филиала ОАО «Капитал Банк» в составе директора филиала А.П. Жолдошевой, заведующего сектором кредитования М. Кантемир кызы и начальника операционного отдела Т.М. Осорова. Лекция прошла на высоком организационном уровне и была очень содержательной, интересной в тематическом плане. Выражаем благодарность сотрудникам ОАО «Капитал Банк»!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

135 View