К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ) үстүбүздөгү жылдын 20-январында кыргыз элинин алгачкы агартуучуларынын бири, педагог, котормочу, публицист, туңгуч лексикограф жана лексиколог Кусейин Карасаевдин 120 жылдыгына карата маарекелик иш-чара өтөрүлдү, т.а. окуу жайдын мамлекеттик жана расмий тилдер кафедрасы “Кусейин Карасаев – кыргыз тил илиминин жана адабият таануусунун даанышманы” темасында онлайн тартибинде тегерек стол уюштурган. Аталган иш-чарада Кусейин Карасаевдин өмүр баяны, ишмердиги, илимий-педагогикалык эмгектери, кыргыз тил илиминин өнүгүүсүнө кошкон салымы боюнча баяндамалар берилип, бир катар талкуулоолор болду. Тегерек столго окуу жайдын профессор-окутуучулар курамы жана студенттери катышышты. Катышуучулардын жана байкоочулардын пикири боюнча аталган иш-чара жогорку деңгээлде уюштурулган.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы


О МЕРОПРИЯТИЯХ МНУ В ЧЕСТЬ 120-ЛЕТИЯ КУСЕЙИНА КАРАСАЕВА

 20 января сего года в Международном университете им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ) в онлайн режиме провели круглый стол в честь 120-летия одного из первых просветителей Кыргызстана, видного педагога, переводчика, публициста, лексикографа и лексиколога Кусейина Карасаева. Тема круглого стола: «Кусейин Карасаев – мудрец кыргызского языкознания и литературоведения». В названном мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты МНУ. В ходе круглого стола были представлены доклады по биографии просветителя, по его научно-педагогической деятельности, по его весомому вкладу в становление и развитие кыргызского языкознания и литературоведения. По мнению участников и наблюдателей названное мероприятие прошло на качественном организационном уровне.

Служба по профриентационной работе и связям с общественностью МНУ

506 View