О НОВЫХ УСПЕХАХ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА МНУ!

15 июня 2021 года в зале заседаний Ученого совета Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) ректор, д.э.н., профессор, академик РАМ Сатыбалды Ашымович Омурзаков торжественно вручил диплом академика Региональной Академии Менеджмента кандидату исторических наук, профессору МНУ Женишбеку Аматисаковчу Дуйшееву, диплом член-корреспондента этой же академии кандидату филологических наук, профессору МНУ Анвару Сатышевичу Жолдошбаеву и диплом кандидата экономических наук Чолпон Кадырбековне Кадырбековой. Поздравляем названных коллег с новыми учеными званиями и степенями, желаем новых успехов в научно-педагогической деятельности! Желам таких и более высоких успехов всему профессорско-преподавательскому МНУ!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУнун ПРОФЕССОР-ОКУТУУЧУЛАР КУРАМЫНЫН ЖАҢЫ ИЙГИЛИКТЕРИ ЖӨНҮНДӨ!

         2021-жылдын 15-июнунда К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Окумуштуудар кеңешинин залында ректор, э.и.д., профессор, РМА академиги Сатыбалды Ашымович Өмүрзаков салтанаттуу түрдө тарых илимдеринин кандидаты, ЭАУ профессору Жеңишбек Аматисакович Дүйшеевге Аймактык Менеджмент Академиясынын академиги дипломун, филология илимдеринин кандидаты, ЭАУ профессору Анвар Сатышевич Жолдошбаевге ошол эле академиянын мүчө-корреспонденти дипломун жана Чолпон Кадырбековна Кадырбековага экономика илимдеринин кандидаты дипломун тапшырды. Аты аталган кесиптештерибизди жаңы наам-даражалары менен чын жүрөктөн куттуктайбызжана илимий-педагогикалык ишмердигинде албан-албан ийгиликтерди каалайбыз! ЭАУнун бардык агай-эжекелерине ушундай жана мындан жогору ийгиликтерди каалайбыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

219 View