О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МНУ И ТУРЕЦКОГО АГЕНСТВА TIKA, О ПРИВЛЕЧЕНИИ ОБЪЕМНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

20 сентября сего года Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) с рабочим визитом посетила делегация Турецкого агентства по сотрудничеству и координации TIKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) в составе ее вице-президента господина Умита Нажи Йорулмаза, а также координатора в Бишкеке господина Османа Уста и его заместителя господина Али Юджела. Цель визита: ознакомление с обновленной столовой МНУ и открытие учебного центра для студентов по специальности «Организация обслуживания в общественном питании» Международного Кыргызско-Турецкого колледжа МНУ. Хотим особо отметить, что агентство TIKAинвестировало в обновление столовой МНУ и в открытие названного учебного центра 90 тыс. долларов США. В продвижение и реализацию этого проекта внес весомый личный вклад директор Международного Кыргызско-Турецкого института МНУ, к.э.н., доц. Чагры Эргезер. Мы уверены, что сотрудничество МНУ и агентства TIKA в привлечении объемных инвестиций будет продолжено в ближайшем будущем.  Ректорат, коллектив и студенты МНУ выразили благодарность и истинную признательность агентству TIKA.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУ ЖАНА TIKA ТҮРК АГЕНТТИГИНИН КЫЗМАТТАШУУСУ, КӨЛӨМДҮҮ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫН ТАРТЫЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ

Үстүбүздөгү жылдын 20-октябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетке (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) TIKA — Түрк кызматташуу жана координациялоо агенттигинин (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) вице-президенти мырза Умит Нажи Йорулмаз жана анын Бишкектеги координатору мырза Осман Уста, орун басары мырза Али Южел келип, ЭАУнун жаңыланган ашканасы жана ашкана алдында жаңы уюштурулган ЭАУнун Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжинин “Коомдук тамактанууда тейлөөнү уюштуруу” адистиги боюнча окуу борборунун ачылышына катышышты. Айтылган ашкананын жаңылануусуна, жаңы жабдыктарына, ашкана алдындагы окуу борборуна айтылган агенттиктен 90 миң АКШ доллары өлчөмүндө инвестиция тартылганын жана өздөштүрүлгөндүгүн өзгөчө белгилеп кетебиз. Бул долбоор ЭАУнун Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун директору, э.и.к., доц. Чагры Эргезердин аракети менен жүзөгө ашырылып, университеттин инфраструктуралык өнүгүүсүнө чоң салым кошулду. Буйруса, аталган агенттик менен кызматташуулар уланат жана жаңы көлөмдүү инвестициялар тартылат. ЭАУ ректораты, жамааты жана студенттери TIKA агенттигине терең ыраазычылык билдиришти.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

71 View