О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МНУ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

20-21 сентября сего года в читальном зале Центральной библиотеки Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) были проведены ознакомительно-познавательные мероприятия для военнослужащих 5-го Особого батальона Государственной службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, в ходе которых военнослужащие ознакомились с книжным фондом названной библиотеки, с его электронной библиотекой, а также проведены лекции на историко-культурные темы и на тему развития кыргызского языка, как государственного в Кыргызской Республике. Проведение этого мероприятия было инициировано командиром названного батальона, полковником К.О. Сокеевым и директором Института непрерывного открытого образования МНУ, к.и.н., проф. Ж.А. Дуйшеевым, одобрено ректоратом в рамках мероприятий в честь 23 сентября – Дня государственного языка Кыргызской Республики. По высказываниям военнослужащих ознакомление с библиотечным фондом и электронной библиотекой МНУ, лекции на историко-культурные и языковые темы были организованы на высоком уровне, особая благодарность кафедре государственного и официальных языков, дирекции библиотеки МНУ!

Служба по профориентационной работеи связям с общественностью МНУ


ЭАУ ЖАНА АСКЕР КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН КЫЗМАТТАШУУСУ ЖӨНҮНДӨ!

Үстүбүздөгү жылдын 20-21-сентябрь күндөрү К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Борбордук китепканасынын окурмандар залында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын 5-Өзгөчө батальонунун аскер кызматкерлери үчүн бир катар таанытуучу иш-чаралар өткөрүлдү, анын ичинде аталган китепкананын китептер фонду жана электрондук китепканасы менен таанышуу, тарых-маданият жана тил темасында лекциялар, өзгөчө маани мамлекеттик тилдин өнүгүүсүнө бурулду. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил күнү 23-сентябрга карата иш-аракеттер алкагында аталган батальондун командири, полковник К.О. Сокеев жана ЭАУнун Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун директору, т.и.к., проф. Ж.А. Дүйшеев тарабынан демилгеленип, ректораттын колдоосуна ээ болгон. Иш-чарага катышкан аскер кызматкерлеринин айтуусу боюнча китепкананын фонду жана электрондук китепканасы менен таанышуу, тарых-маданият жана тил темаларындагы лекциялар абдан жогорку деңгээлде уюштурулган, ЭАУнун мамлекеттик жана расмий тилдер кафедрасы менен китепканасынын дирекциясына өзгөчө ыраазычылык!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

132 View