О СПОРТИВНЫХ УСПЕХАХ СТУДЕНТОВ МНУ

Студентка 2-го курса по направлению «Юриспруденция» Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) Абдыкалык кызы Малика заняла III место на открытом чемпионате и первенстве Кыргызской Республики по каратэ-до в весовой категории +50 кг (по программе кумитэ). Чемпионат был проведен 23-24 октября сего года в г. Бишкек Дирекцией по неолимпийским видам спорта Кыргызской Республики и Национальной федерацией «Сётокан» каратэ-до. Профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты МНУ рады спортивным успехам Абдыкалык кызы Малики и желают ей новых высоких спортивных побед! Так держать!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУ СТУДЕНТТЕРИНИН СПОРТТУК ИЙГИЛИКТЕРИ ЖӨНҮНДӨ

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) “Юриспруденция” багыты боюнча 2-курсунун студенти Абдыкалык кызы Малика спорттун каратэ-до түрү боюнча (кумитэ программасында) Кыргыз Республикасынын ачык чемпионатында жана биринчилигинде +50 кг салмагында III орунду алууга жетишти. Аталган чемпионат Кыргыз Республикасынын Олимпиадалык эмес спорттун түрлөрү боюнча дирекциясы жана Кыргыз Республикасынын каратэ-до “Сётокан” улуттук фелерациясы тарабынан үстүбүздөгү жылдын 23-24-октябрь күндөрү Бишкек шаарында өткөрүлгөн. ЭАУнун профессор-окутуучулар курамы, кызматкерлери, студенттери Абдыкалык кызы Маликанын ийгилиги менен сыймыктанышат жана ага спорт жаатында жаңы, мындан да жогорку деңгээлдеги ийгиликтерге жетишүүсүн каалашат! Ийгиликтер боло берсин!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

45 View