К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин ректору

экономика  илимдеринин доктору, профессор

Омурзаков Сатыбалды Ашимович


Аты-жөнү: Омурзаков Сатыбалды Ашимович

Туулган жылы:  29-декабрь, 1962-жыл

Илимий наам-даражасы: э.и.д, профессор

Улуту: Кыргыз

Туулган дареги: Ош областы, Кара-Кулжа району,  Алайкуу, Көк-Арт айылы

Жашаган дареги: Ж-Абад шаары, Көк-Арт к/ш., Х.Арапбаев көчөсү, үй № 16

Тел. номери, жум.тел.: 5-08-04, (0772)-90-27-17


Аяктаган окуу-жайы: СССР дин 5-жылдыгы атындагы Кыргыз улуттук университетинин Эсеп-экономика факультетин 1985-жылы, Кыргыз Республикасынын Илимдер академиясынын Экономика институтун 1993-жылы аяктаган

Окумуштуулук даражасы: Экономика илимдеринин доктору

Кандидаттык диссертациясынын темасы: Чарба жүргүзүүнүн прогрессивдүү формаларын өнүктүрүү, алардын айыл чарбасында рынок мамилелерине өтүүнүн шарттарындагы натыйалуулугу

Коргогон жылы жана орду: 1994-жыл, КР нын Илимдер академиясынын Экономика институту

Доктордук диссертациясынын темасы: Рынок шарттарында айыл чарбасын башкаруунун механизмдерин тескөөнү өркүндөтүү (түштүк аймагы боюнча)

 Коргогон жылы жана орду: 2013-жыл, КР нын Улуттук илимдер академиясынын Дж.Алышбаев атындагы Экономика институту

Илимий наамы: 2001-жыл - доцент, 2007-жыл - Экономика жана ишкердик университетинин Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит кафедрасынын профессору, 2015-жыл - РАМ дын мүчө корреспондети

Год и место защиты: 2013 г., Институт экономики им. акад. ДЖ. Алышбаева НАН КР.

Илимий эмгектери:

 1. Становление прогрессивных форм хозяйствования и их развития в АПК Кыргызстана (монография), (соавтор Исраилов А.), 1996 г., 7,0 п.л.
 2. Макроэкономика (лекции, тесты и задачи), (учебник), (соавторы: Абдымаликов К., Токтомаматов К.Ш.), 2000 г., 5,7 п.л.
 3. Бухгалтердик эсептин орусча-англисче-кыргызча, англисче-орусча-кыргызча сөздүгү (учебник), (соавторы: Токтомаматов К.Ш., Пиримбаев Ж.Ж., Курманакунов Б.Н.), 2005 ж., 23,5 б.т.
 4. Налоги и налогообложение в Кыргызской Республике (монография), (соавтор Каимов А.М.), 2008 г., 14,0 п.л.
 5. Финансовый учет (Учет и отчетность денежных средств), (учебник), 2010 г., 8, 25 п.л.
 6. Чарба жүргүзүүнүн жаңы шарттарында агрардык өндүрүштү башкаруу (монография), 2011 г., 13,8 б.т.
 7. Формирование и развитие различных форм хозяйствования и их управление в сельском хозяйстве (монография), 2011 г., 8,3 п.л.
 8. Рынок шарттарында агрардык өндүрүштү башкаруу механизмин өркүндөтүү (монография), 2012ж., 14,25 б.т.
 9. Финансовый учет (Учебник), (соавтор Абдиев М. Ж.), Ош ТУ, г. Ош, 2013 г., 12,0 п.л.
 10. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетуудо инвестицияларды пайдалануунун экономикалык натыйжалуулугу, (монография), (авторлоштор: Токтомаматов К.Ш., Раймкулов К.А.), 2014 ж., 10,0 б.т.
 11. Научные статьи 93, более 27,8 п.л.

Аспиранттарга, докторанттарга жана изденүүчүлөргө илимий жетекчилик кылуу: 

Изденүүчү Токоева А., 2014-жылы кандидаттык диссертациясын коргогон, мындан сырткары 1 докторант-изденүүчүгө, 5 аспирантка, 4 изденүүчүгө жетекчилик кылган

Буга чейинки кызмат орду: К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин Магистратурасынын, аспирантурасынын жана докторантурасынын директору

Илимий стажировкалары: АКШ, Бүткүл дүйнөлүк банктын экономика институту, Вашингтон шаары, 1996-жыл

Чет өлкөлөр менен байланышы: Россия Федерациясы, Россиядагы элдер достугу университети, Кузбасс техникалык университети, Казахстан, Менеджменттин аймактык академиясы

 Мамлекеттик жана ведомстволук сыйлыктары: КР нын Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы

Ардактуу наамдары: КР нын билим берүүнүн мыктысы, Жалал-Абад шаарынын ардактуу атуулу

Үй-бүлөлүк абалы: үйлөнгөн, эки баланын атасы