24 октября текущего года в большом актовом зале Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ) сотрудниками МВД КР была проведена лекция на тему «Особенности экстремистских и террористических организаций и упреждение их деятельности в Кыргызской Республике». Лектором выступил оперативный сотрудник Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР, лейтенант милиции М.Ж. Карабаев. Лекция была проведена для преподавателей кафедры юриспруденции и студентов МНУ по направлению «Юриспруденция», а также для студентов Гуманитарно-экономического колледжа МНУ по специальности «Правоведение». Лекция была очень интересной, насыщенной в плане информации по теме, проведена с активным использованием видео-фото материалов. Ректорат и профессорско-преподавательский состав МНУ всегда уделяют серьезное внимание сотрудничеству с правоохранительными органами и правовому воспитанию молодежи. Проведение таких мероприятий предусмотрено Комплексным планом организационно-воспитательной работы МНУ.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


КР ИИМ КЫЗМАТКЕРЛЕРИ ЭАУда ЭКСТРЕМИЗМДИН ЖАНА ТЕРРОРИЗМДИН АЛДЫН АЛУУ БОЮНЧА ЛЕКЦИЯ ОКУШТУ

Үстүбүздөгү жылдын 24-октябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) чоң жыйындар залында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кызматкерлери “Экстремисттик жана террористтик уюмдардын өзгөчөлүктөрү жана алардын Кыргыз Республикасындагы аракеттеринин алдын алуу” темасында лекция өткөрүштү. Лекция КР ИИМдин Экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын оперативдик кызматкери, милициянын лейтенанты М.Ж. Карабаев тарабынан өтүлдү. Аталган лекцияга ЭАУнун юриспруденция кафедрасынын окутуучулары жана ЭАУнун “Юриспруденция” багыты боюнча студенттери, о.э. ЭАУнун Гуманитардык-экономикалык колледжинин “Укук таануу” адистиги боюнча студенттери катышты. Лекция темасынын мазмуну боюнча абдан кызыктуу болуп, бир топ видео-фото материалдар көрсөтүлдү. ЭАУ ректораты, профессор-окутуучулар курамы ар дайым укук коргоо органдары менен кызматташууга жана жаштардын укуктук тарбиясына олуттуу көңүл бурушат. Мындай иш-чараларды өткөрүү ЭАУнун Уюштуруу-тарбия иштеринин комплекстүү планында каралган.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

496 View