Түркия элчисинин ЭАУга болгон иш сапары жөнүндө

Үстүбүздөгү жылдын 11-февралында Түркия Республикасынын Бишкектеги толук ыйгарым укуктуу элчиси мырза Женгиз Камил Фырат жана Түркиянын кызматташтык агенттигинин Бишкектеги координатору мырза Али Муслу Жалал-Абад областына болгон иш сапарында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетке (ЭАУ) келип кетишти. Алар менен бирге окуу жайга Түркия элчилигинин 2 катчысы жана 2 атташеси да келип кетишти. Түрк туугандар университеттин, анын ичинде ЭАУнун э.и.д., профессор Туран Язган атындагы Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун, Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжинин жана Эл аралык Кыргыз-Түрк лицейинин ишмердиги менен таанышып чыгышты. Бул расмий сапардын алкагында жакынкы мезгилде кыргыз-түрк кызматташуусунун бир катар долбоорлору Жалал-Абад областында жүзөгө ашырылмакчы: экономика, ишкердик, маданият, илим-билим ж.б. тармактарда. Анын ичинде бул кызматташтыктын бир катар долбоорлоруна К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет да кошулат. Кыргыз-түрк кызматташуусу бекемдей берсин

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

О визите посла Турецкой Республики в МНУ

11 февраля сего года в рамках официального визита в Жалал-Абадскую область чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в г. Бишкек господин Дженгиз Камил Фырат, а также координатор Турецкого агентства по сотрудничеству в г. Бишкек господин Али Муслу посетили Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ). Вместе с ними вуз посетили 2 секретаря и 2 атташе турецкого посольства. Названные лица на месте ознакомились с деятельностью МНУ, а также с Международным Кыргызско-Турецким институтом имени д.э.н., профессора Турана Язгана, Международным Кыргызско-Турецким колледжем и Международным Кыргызско-Турецким лицеем при МНУ. По результатам этого официального визита турецкие партнеры планируют активно продвигать кыргызско-турецкое сотрудничество в сферах экономики, предпринимательства, культуры, образования и науки. Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова также будет активно вовлечен в эти проекты сотрудничества. Пусть крепнет кыргызско-турецкое сотрудничество!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

1038 View