Түркия Республикасынын Түрк дүйнөсү фондунун Президенти, э.и.д., профессор Туран Язганды эскерүү аземи жөнүндө

Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) илим, эл аралык байланыштар жана инновациялык-билим берүүчү технологиялар боюнча проректору, э.и.д., профессор А.А. Арзыбаев үстүбүздөгү жыл 2-3-декабрь күндөрү Түркия Республикасынын Стамбул университетине кызмат сапары менен барып келди. Аталган университеттин конференциялар залында Түрк дүйнөсү фондунун мурунку Президенти, э.и.д., профессор Туран Язганды (1938-2012-жж.) эскерүү аземи өткөрүлдү. Азем эл аралык илимий коомчулук тарабынан уюштурулган. э.и.д., профессор Туран Язган түрк мамлекеттеринин жана элдеринин достугун бекемдөөдө, тарыхын жана маданиятын изилдөөдө зор эмгек сиңирген залкар инсан эле. Ал залкар инсан ЭАУнун Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун ачылышына да жеке зор салымын кошкон, ЭАУнун Президенти, э.и.д., профессор, РМА академиги Кантөрө Шариповичтин Токтомаматовдун жакын досу болчу. Бүгүнкү күндө атасынын ишин улантып, Түрк дүйнөсү фондун анын уулу, профессор Көзхан Язган жетектеп келүүдө.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

О памятном мероприятии в честь Президента Фонда исследования тюркозячных стран Турецкой Республики, д.э.н., профессора Турана Язгана

 2-3 декабря сего года проректор по науке, международным связям и инновационно-образовательным технологиям Международного университета в г. Жалал-Абад (МНУ), д.э.н., профессор А.А. Арзыбаев принял участие в памятном мероприятии в честь Президента Фонда исследования тюркозячных стран Турецкой Республики, д.э.н., профессора Турана Язгана (1938-2012 гг.), которое было проведено международным научным сообществом в зале конференции Стамбульского университета Турецкой Республики. Как известно, д.э.н., профессор Турана Язган внес весомый вклад в укрепление дружбы тюркоязычных стран и народов, в изучение их истории и культуры. Вместе с этим, он также внес личный вклад в открытие Международного Кыргызско-Турецкого института МНУ, он был близким другом Президента МНУ, д.э.н., профессора, академика РАМ Канторо Шариповича Токтомаматова. Сегодня его сын, профессор Кёзхан Язган возглавляет названный фонд и продолжает дело своего отца.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

876 View