Укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана такшалган юристтер менен жолугушуу

Үстүбүздөгү жылдын 1-ноябрында Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) чоң жыйындар залында Жалал-Абад областынын жана шаарынын укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана такшалган юристтери университеттин “Юриспруденция” багыты, Гуманитардык-экономикалык колледждин “Укук таануу” адистиги боюнча студенттери менен жолугушуу өткөрүштү. Жолугушууда укук коргоо органдарынын ишмердиги боюнча маалымат менен бирге укук маселелеринин бир катар багыттары боюнча лекциялар да өткөрүлдү. Болочок юристтердин, т.а. ЭАУ студенттеринин, ою боюнча жолугушуу, лекциялар абдан пайдалуу, кызыктуу жана мазмундуу түрдө өткөрүлдү. Бул иш-чара университеттин юриспруденция кафедрасы тарабынан уюштурулду. Кафедра башчысы – юридикалык илимдердин кандидаты, доцент Б.Ө. Мажитов.

ЭАУнун Кесиптик билим берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Встреча с сотрудниками правоохранительных органов и практиткующими юристами

1 ноября сего года в большом актовом зале Международного университета в городе Жалал-Абад (МНУ) была проведена встреча студентов по направлению «Юриспруденция» университета и студентов Гуманитарно-экономического колледжа по специальности «Правоведение» с сотрудниками правоохранительных органов и практикующими юристами. Сотрудники правоохранительных органов и практикующие специалисты-юристы ознакомили студентов МНУ с деятельности правоохранительных органов, прочитали курс лекций по  ряду направленияй права. По мнению будущих юристов, студентов МНУ по направлению «Юриспруденция» и специальности «Правоведение», встреча была весьма полезной, содержательной и интересной. Мероприятие было организовано кафедрой юриспруденции университета. Заведущий кафедрой – кандидат юридических наук, доцент Б.О. Мажитов.

Служба по профриентационной работе и связям с общественностью МНУ

461 View