В канун праздника Нооруз коллектив МНУ готовит праздничное угощение «сюмёлёк»!

Утром 17 марта сего года профессорско-преподавательский состав и сотрудники Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) приступили к приготовлению праздничного угощения «Сюмёлёк», которое является основным символом и главным блюдом праздника весеннего равноденствия Нооруз. Этот праздник издревле отмечался кыргызами, узбеками и другими народами Средней Азии 21 марта. Названное угощение готовится с утра до поздней ночи. Утром угощение будет готово. Сюмёлёк – это праздничное блюдо среднеазиатской кухни, которое появляется на дастарханах в весенний праздник Нооруз. Это вкусное и полезное кушанье, к приготовлению которого подходят с большой ответственностью и с огромным удовольствием. Основным ингредиентом сюмёлёка являются пророщенные зёрна пшеницы. Желаем коллективу МНУ успехов и праздничного настроения!

Служба по профориентационной работе

и связям с общественностью МНУ

_______________________________________

 

Нооруз майрамын утурлап ЭАУнун жамааты сүмөлөк бышырууда!

 

Үстүбүздөгү жылдын 17-мартында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) профессор-окутуучулар курамы жана кызматкерлери эртең менен Нооруз майрамынын негизги татымалы болгон сүмөлөктү бышырууга киришишти. Нооруз майрамы кыргыздар, өзбектер жана Орто Азиянын башка элдери тарабынан илгертеден майрамдалып келген, бул күндө күн менен түндүн жазгы теңдешүүсү болот. Сүмөлөк таң эртеден кечке чейин даярдалып, эртеси даяр болот. Сүмөлөк – майрамдык шириндик, Нооруз майрамында дастаркондун көркү, абдан таттуу жана пайдалуу татымал. Аны даярдоо чоң жоопкерчиликти талап кылат жана абдан шаңдуу өтөт. Анын өзөгүн өнүп кеткен буудай дандары түзөт. ЭАУ жамаатына ийгиликтерди жана майрамдык маанайды каалайбыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана

коомчулук менен байланыштар кызматы

158 View