ЭАУ ЛИЦЕЙИНДЕ «АЛИППЕ МАЙРАМЫ» САЛТАНАТТУУ БЕЛГИЛЕНДИ!

2021-жылдын 28-апрелинде К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) чоң жыйындар залында ЭАУнун Эл аралык Кыргыз-Түрк лицейинин 1-класс окуучулары үчүн “Алиппе майрамы” салтанаттуу түрдө белгиленди. Салтанат ЭАУнун эң мыкты салттарында өткөрүлүп, 1-класс окуучулары жана алардын ата-энелери абдан ыраазы болушту.

ЭАУнун ЭАКТЛ дирекциясы


28 апреля 2021 года в большом актовом зале Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) состоялось тожественное мероприятие «Прощай азбука!» для учеников 1-х классов Международного Кыргызско-Турецкого лицея МНУ. Мероприятие прошло в лучших традициях МНУ. Первоклашки и их родители были очень довольны.

Дирекция МКТЛ МНУ

153 View