К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте “Доор инсаны Дооронбек Садырбаевдин ишмердүүлүгү” аталышында областтык илимий-тажрыйбалык конференция өткөрүлдү

Үстүбүздөгү жылдын 17-октябрында Жалал-Абад шаарындагы К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ) Кыргыз Республикасынын Баатыры, кинорежиссёр, жазуучу, коомдук ишмер Дооронбек Садырбаевдин 80 жылдыгына арналган “Доор инсаны Дооронбек Садырбаевдин ишмердүүлүгү” аталышындагы областтык илимий-тажрыйбалык конференция өткөрүлдү. Аталган конференцияга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү К.У. Сатыбалдиев, Жалал-Абад шаарынын мэри М.А. Тагаев, Дооронбек Садырбаев атындагы фонддун төрагасы К. Садырбаев, Ноокен районунун акими Э.С. Маматаев, бир катар жогорку окуу жайлардын профессор-окутуучулар курамы, бир нече уюм-мекемелердин жана коомдордун өкүлдөрү чакырылган. Конференцияда Дооронбек Садырбаевдин Кыргыз Республикасынын искусствосуна, маданиятына, адабиятына, коомчулугубуздун өнүгүүсүнө сиңирген эмгегине дагы бир ирет тийиштүү баа берилип, өрнөктүү өмүр баяны үлгү болгондугу баса белгиленди. Катышуучулардын жалпы пикири боюнча конференция ЭАУнун профессор-окутуучулар курамы тарабынан жогорку деңгээлде уюшулуп, Дооронбек Садырбаевдин элесине зор урмат-сый көрсөтүлдү.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы


в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова проведена научно-практическая конференция на тему: «Деятельность эпохальной личности Дооронбека Садырбаева»

17 октября сего года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) проведена научно-практическая конференция на тему «Деятельность эпохальной личности Дооронбека Садырбаева», посвящённая 80-летию Героя Кыргызской Республики, кинорежиссёра, писателя и общественного деятеля Дооронбека Садырбаева. На конференцию были приглашены Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики по Жалал-Абадской области К.У. Сатыбалдиев, мэр г. Жалал-Абад М.А. Тагаев, председатель фонда имени Дооронбека Садырбаева К. Садырбаев, глава Ноокенского района Э.С. Маматаев, профессорско-преподавательский состав ряда высших учебных заведений, представители различных организаций и общественных объединений. Названная конференция еще раз отметила важность творческой и общественной деятельности Дооронбека Садырбаева, а также его роль в кыргызской культуре,  литературе и  искусстве, а также в развитии общественного движения. По мнению участников, конференция профессорско-преподавательским составом МНУ была проведена на высоком организационном и качественном уровне, чем было ещё  раз оказано достойное внимание многогранной личности Дооронбека Садырбаева.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

376 View