В МНУ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

В Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) открыли новый Центр независимого тестирования. Названный центр разместили на новых учебных площадях, введённых в эксплуатацию к началу 2019-2020 учебного года. Центр обеспечили новым учебным инвентарем и современной компьютерной техникой. В центре будут проводиться тестирования знаний студентов МНУ в период сдачи модулей, экзаменационных сессий. Центр будет использоваться также для тестирования профессорско-преподавательского состава и сотрудников по результатам различных учебных семинаров, курсов и тренингов по повышению квалификации, переподготовки кадров вуза. В целом этот центр еще одна ступень в обеспечении прозрачности учебного процесса в МНУ.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУда ЖАҢЫ КӨЗ КАРАНДЫСЫХ ТЕСТИРЛӨӨ БОРБОРУ АЧЫЛДЫ

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ) жаңы Көз карандысыз тестирлөө борбору ачылды. Аталган борбор 2019-2020-окуу жылында ишке киргизилген жаңы окуу аянттарында жайгаштырылды. Борбор жаңы эмеректер жана заманбап компьютердик техникалар менен жабдылган. Бул борбордо ЭАУнун студенттерин модулдарды, сессиялык сынактарды тапшыруу учурунда тестирлөөлөр жүргүзүлөт. Муну менен бирге, бул борбордо ЭАУнун профессор-окутуучулар курамын жана кызматкерлерин да квалификациясын жогорулатуу, кошумча даярдоо багытындагы окуу семинарларынын, курстарынын жана тренингдеринин жыйынтыктары боюнча тестирлөөлөр жүргүзүлмөкчү. Жалпысынан бул борбор окуу жараянынын тазалыгын, тунуктугун камсыздоо иш-аракеттериндеги дагы бир жакшы кадам.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

592 View