ЭАУда АЯЛДАР ҮЧҮН ЛИДЕРЛИК МЕКТЕБИНИН ОКУУЛАРЫ ӨТКӨРҮЛДҮ

Үстүбүздөгү жылдын 26-мартында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) чоң жыйындар залында Жалал-Абад аймактык айылдык кеңеш кызматынын “Актиивдүү аялдар – өзгөрүүгө өбөлгө!” темасында Жалал-Абад, Ош, Баткен областарынын 10 айыл аймактарынан келген активист аярдар үчүн лидерлик мектептин тренинги өткөрүлдү. Аталган тренингдин меймандары тизмесинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айнура Шермаматовна Осмонова жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ырысбек Темирбекович Изабеков болушту. Лидерлик мектептин тренингинде лидерлик чеберчилиги, коомчулук менен байланыштар, гендердик теңдик негиздери, жергиликтүү башкаруу тутумунун мыйзамдык ченемдери боюнча окуулар болду. Тренингдин катышуучулары жана меймандары Жалал-Абад аймактык айылдык кеңеш кызматынын жетекчилигине, К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин ректоратына ушул иш-чараны жогорку деңгээлде жана уюшкандыкта өткөргөндөрү үчүн терең ыраазычылык билдиришти.

ЭАУнун окуудан сырткары иштер, мамлекеттик тил жана коомчулук менен байланыштар боюнча проректору, филол.и.к., проф. Анвар ЖОЛДОШБАЕВ


В МНУ ПРОВЕДЕН ТРЕНИНГ ЛИДЕРСКОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН

26 марта сего года в большом актовом зале Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) Жалал-Абадская региональная Сельская Консультационная Служба провела тренинг на тему «Активные женщины способствуют прогрессу!» в рамках лидерской школы. В названном тренинге приняли участие женщины активисты из 10 сельских округов Жалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей. В списке гостей тренинга заместитель полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Жалал-Абадской области Ырысбек Темирбекович Изабеков и депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Айнура Шермаматовна Осмонова. Тренинг проводился по таким темам, как «Мастерство лидерства», «Связи с общественностью», «Основы гендерного равенства», «Нормативно-правовые акты системы местного самоуправления». Участники и гости тренинга в конце мероприятия выразили благодарность руководству Жалал-Абадской региональной Сельской Консультационной Службы и ректорату Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова за высокий и качественный уровень организации тренинга.

Проректор по внеучебной работе, государственному языку и связям с общественностью, к.филол.н., проф. МНУ Анвар ЖОЛДОШБАЕВ

107 View